Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án

-

Trong cấu tạo đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh năm 2020, 2 bài xích Đọc hiểu chiếm tới 20% số câu hỏi. Nhằm đem đến cho các em học viên lớp 12 một tài liệu ôn tập unique bám sát cấu tạo đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đó là tuyển tập các bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án chi tiết từng câu và bài xích dịch lịch sự tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo làm cho đề đọc hiểu giờ Anh đúng chuẩn siêu tốc độ ăn cứng cáp điểm 10

*
Phần Đọc đọc trong đề thi trung học phổ thông QG gồm gồm 2 phần: 1 bài đọc đọc ngắn với 1 bài xích đọc hiểu dài. Mỗi bài gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án


Contents

1 1, bài tập phát âm hiểu giờ anh gồm đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài bác tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài bác tập đọc hiểu giờ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài phát âm hiểu

In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together và make them bigger, we can use them khổng lồ move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, & only fifty years after that, men walked on the moon. Giải pháp công nghệ is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, & soon we will use it to bởi vì lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to lớn charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars và furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter & Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, to help them see, hear và communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones to use social media or tìm kiếm the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, & a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar power nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want lớn use wheels

C, most inventions were to bởi vì with farming

D, it took time for new ideas khổng lồ change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, lớn explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to explain how space travel started.

D, to show how an invention developed quickly.

*
Máy cất cánh được nói tới trong bài bác đọc như một lấy một ví dụ về tiến bộ khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social truyền thông media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the mạng internet as much.

D, We won’t need devices lượt thích smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to develop it now.

B, It’s a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier lớn build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now and then

Bài tập hiểu hiểu giờ anh gồm đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập phát âm hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Nhà văn bảo rằng trong vượt khứ

A, mọi tín đồ đã không phát minh sáng tạo ra nhiều thứ

B, gần như người không thích sử dụng bánh xe

C, đa số các phát minh là để triển khai nông nghiệp

D, cần mất thời hạn để những ý tưởng mới biến hóa mọi thứ

Thông tin: In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea khổng lồ go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, công nghệ và văn minh rất chậm. Tín đồ dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác cách đây 12.000 năm nhưng bắt buộc mất 8.000 năm để ý tưởng đi khắp nỗ lực giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án cụ thể như sau

Tại sao bên văn áp dụng ví dụ về sản phẩm bay?

A, Để lý giải tại sao giao thông thay đổi trong nuốm kỷ 20.

B, cũng chính vì ông suy nghĩ rằng đó là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử.

C, Để lý giải cách du lịch vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho biết thêm một sáng tạo đã vạc triển lập cập như vậy nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: vào vài cố kỉnh kỷ qua, phần lớn thứ đã bắt đầu tiến cách nhanh hơn. Lấy một phát minh của gắng kỷ đôi mươi như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông xã hội phổ cập nhất vẫn là gì.

B, Vi mạch sẽ trở yêu cầu nhanh hơn.

C, bọn họ sẽ không áp dụng internet nhiều.

D, bọn họ sẽ ko cần những thiết bị như điện thoại cảm ứng thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones lớn use social truyền thông or search the mạng internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ ko cần điện thoại cảm ứng thông minh thông minh để thực hiện phương tiện truyền thông xã hội hoặc search kiếm internet vì chưng internet vẫn ở trong đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong không gian?

A, Đó là một ý tưởng cũ, tuy thế mọi bạn chỉ bước đầu phát triển nó thời gian này.

B, Đó là 1 trong ý tưởng kỹ thuật viễn tưởng và không có ai thực sự nghĩ rằng nó vẫn hoạt động.

C, bài toán xây dựng một trạm tích điện mặt trời trong không gian dễ dãi hơn nhiều so với trên Trái đất.

D, Mọi người đã thử nó vào năm 1941, cơ mà họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened lớn him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power station.

Tạm dịch: Năm 1941, nhà văn Isaac Asimov đang viết về một trạm tích điện mặt trời trong không gian. Mọi người cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng chúng ta lẽ ra phải lắng nghe ông. Ngày nay, không ít người đang cố gắng phát triển một trạm tích điện mặt trời trong không gian.

Xem thêm: Củ Cải Trắng: Vị Thuốc Quý Trị Ho Bằng Củ Cải Trắng, Số 3 Hiệu Quả Ngay Lập Tức

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề tốt nhất cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con tín đồ trong ko gian

B, máy tính xách tay sẽ thống trị thế giới?

C, Ngày càng nhiều phát minh

D, Tiến bộ hiện nay và sau đó

Bài viết nói tới các tiến bộ ở thừa khứ, bây giờ đồng thời dự đoán về tương lai

2, bài bác tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài phát âm hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

Accidents vì chưng not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five to nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to lớn risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to lớn die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to lớn poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating & electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office & because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income & rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to the passage?

A, Children aged five khổng lồ nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, white Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing & working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài bác đọc:

Các công tác đô thị hóa vẫn được triển khai ở những nơi trên nắm giới, đặc biệt là ở phần nhiều vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống xum xê với khu đất đai cùng tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu đuối của phạt triển tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã mang lại rất nhiều ích lợi cho làng mạc hội của chúng ta. Mặc dù nhiên, nó cũng đề ra nhiều vấn đề khác nhau cho tổ chức chính quyền địa phương và những nhà hoạch định thị xã trong thừa trình bảo trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở các nước sẽ phát triển.

*
Đô thị hóa là chủ đề thường chạm mặt trong các bài hiểu hiểu tiếng anh

Khi vô số người sum sê vào một khu vực nhỏ, hạ tầng đô thị hoàn toàn có thể không đủ nhằm đáp ứng. Sẽ thiếu nhà ở, năng lượng và nước Điều này sẽ tạo nên ra các đô thị quá đông đúc mà không có cơ sở vật hóa học thích hợp. Hiện tại nay, quá trình đô thị hóa cấp tốc đang diễn ra chủ yếu ở các nước đang cải tiến và phát triển nơi đô thị hóa bền vững ít liên quan đến cuộc sống đời thường của người dân. Bên ở của mình chỉ là đa số khu ổ loài chuột tồi tàn với điều kiện lau chùi kém.

Con cái của mình chỉ đã có được giáo dục cơ bản. Bởi đó, cuộc đấu tranh tồn tại là ưu tiên bậc nhất của bọn họ hơn là bất kể điều gì khác. Chỉ khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện, bọn họ mới rất có thể tìm kiếm đều giá trị cao khác trong cuộc sống đời thường của họ.

Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án cụ thể như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập phát âm hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, điều làm sao dưới đó là đúng?

A, trẻ em từ thời điểm năm đến chín tuổi đối mặt với xác suất tai nàn cao nhất.

B, toàn bộ mọi người đối mặt với phần trăm tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong các 22 người trong lứa tuổi 85 đang chết bởi vì tai nạn.

D, Nguy cơ chạm mặt tai nạn cao hơn trong một số trong những nhóm fan nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro khủng hoảng tai nàn ở đa số nhóm tín đồ khác nhau, lấy ví dụ như tin tức dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely khổng lồ die accidentally than are children five to lớn nine years olD, The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: người từ 85 tuổi trở lên có tác dụng chết vày tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho những người Mĩ bạn dạng địa cấp 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ domain authority trắng hoặc nơi bắt đầu Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập hiểu hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): yếu hơn, tốt hơn

low-quality: quality kém

modern (adj): hiện tại đại

well-equipped: thứ tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to lớn reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely to lớn use safety belts.

Tạm dịch: những người sống túng bấn nhận được dịch vụ thương mại y tế kém, hay ở trong những ngôi nhà có lỗi trong khối hệ thống sưởi hoặc điện, tài xế cũ hơn với ít tính năng an toàn hơn, cùng ít sử dụng dây bình an hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án cụ thể như sau

Theo đoạn văn, nhóm bạn nào sau đây ở Mỹ có nguy cơ gặp tai nạn cao nhất?

A, người Mỹ bản địa

B, fan Mỹ nơi bắt đầu Á

C, bạn Mỹ da trắng

D, người Mỹ nơi bắt đầu Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa vội vàng 4 lần người Mĩ nơi bắt đầu Á và gấp đôi người Mĩ domain authority trắng hoặc gốc Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu tiếng anh bao gồm đáp án chi tiết như sau

Từ “that” trong đoạn văn đề cập tới điều gì?

A, phái nam giới

B, người Mỹ bạn dạng địa

C, nguy cơ

D, tín đồ Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans và twice that for trắng Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho tất cả những người Mĩ phiên bản địa gấp 4 lần fan Mĩ nơi bắt đầu Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập gọi hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Điều làm sao KHÔNG được nói như một tại sao cho xác suất tại nạn cao hơn nữa trong nhóm người nghèo?

A, Ít kiến thức về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ y tế.

C, nhà tại và điều kiện thao tác làm việc kém.

D, áp dụng ô tô kết hợp ít tính năng bình yên hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating và electrical systems, drive older cars with fewer safety features, và are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: những người sống túng thiếu nhận được dịch vụ thương mại y tế nhát (câu B), thường ở trong số những ngôi nhà bao gồm lỗi trong hệ thống sưởi hoặc năng lượng điện (câu C), lái xe cũ hơn với không nhiều tính năng bình yên hơn (câu D), và ít cần sử dụng dây an ninh hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT giang sơn môn giờ Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn bộ Ngữ pháp có trong đề thi, gồm lý thuyết và bài tập vận dụng. Dễ ợt tra cứu với ôn tập

Chinh phục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bởi INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn – luyện đề: bí quyết chinh phục điểm trên cao kỳ thi THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh