Các kiểu đồ bay đẹp

-

Jumpsuit là trang phục lên ngôi vào thân năm 2018 và tới thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kiểu bộ quần áo liền thân này góp tạo cảm xúc đôi người mẫu chân dài hơn cần rất được người mẹ yêu thích.