Niceaccounting: hệ thống tã i khoản

-

Thông bốn 200 new nhất ban hành bảng tài khoản kế toán, vận dụng cho vớ cả loại hình doanh nghiệp sửa chữa thay thế cho đưa ra quyết định 15. Trong nội dung bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung hệ thống tài khoản kế toán việt nam Sau đấy là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông tư 200 không thiếu nhất về thông tin tài khoản kế toán hiện nay hành.

Bạn đang xem: Niceaccounting: hệ thống tã i khoản

Tài Khoản kế toán Là Gì? - Tài khoản kế toán là 1 trong những công nuốm giúp bội phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tế gây ra theo từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là tổng thể các vận động liên quan liêu tới quá trình chuyển động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao gồm việc sở hữu hàng, phân phối hàng, thu tiền, đưa ra tiền…

1. Khối hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty lớn Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện tài khoản kế toán nhằm phản ánh những nghiệp vụ ghê tế.

Như vậy, trong khối hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp vn hiện hành tất cả 76 thông tin tài khoản cấp 1 với không có tài khoản nước ngoài bảng. Trong những số đó tài khoản cấp một là những tài khoản tổng phù hợp phản ánh đối tượng người dùng ở dạng tổng quát.

Các thông tin tài khoản kế toán ko kể phần tên thường gọi còn được cam kết hiệu bởi các chữ số, vấn đề ký hiệu bởi những chữ số có ý nghĩa quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi việc dùng những chữ số thuận tiện, dễ dàng và đơn giản trong việc ghi chép theo dõi đối tượng kế toán.

Xem thêm: Thời Trang Tuổi Trung Niên Đẹp : 40 Mẫu Áo Váy Cho Chị Em U40

Các thông tin tài khoản cấp 1 được ký kết hiệu bởi vì 3 chữ số với ý nghĩa sau:


*

Tài khoản kế toán cấp 1


Từ trái lịch sự phải:

Chữ số thứ nhất chỉ loại tài khoản;Chữ số sản phẩm công nghệ hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa sâu sắc của những chữ số trong ký hiệu của tài khoản kế toán cấp cho 1 như trên, hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm 09 loại thông tin tài khoản từ nhiều loại 1 đến nhiều loại 9 phản ảnh về tài sản và sự vận chuyển của tài sản thuộc về của 1-1 vị.

Mối liên hệ giữa những tài khoản bên trên với báo cáo tài chính của chúng ta được biểu hiện như sau:


*

Các tài khoản cấp 2 là tài khoản cụ thể của thông tin tài khoản cấp 1 do vậy những tài khoản cụ thể này nên tuân theo sự cân xứng giữa tài khoản chi tiết và thông tin tài khoản tổng hợp.

2. Bảng khối hệ thống Tài Khoản Theo Thông tứ 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới đây là toàn thể bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tứ 200 được sử dụng rộng thoải mái nhất trong các doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng chi phí tệ

113

 

Tiền sẽ chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán ghê doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và cơ chế tài chủ yếu khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi gồm kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản đầu tư chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về ngân sách chi tiêu đi vay mượn đủ đk được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu đợi xử lý

 

1385

Phải thu về cổ phần hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng download đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, thiết bị liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao suy bì luân chuyển

 

1533

Đồ dùng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng cầm cố thế

154

 

Chi mức giá sản xuất, marketing dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm không cử động sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua sắm hóa

 

1562

Chi mức giá thu mua hàng hóa

 

1567

Hàng hóa bất động sản

157

 

Hàng gửi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ

211

 

Tài sản cố định hữu hình

 

2111

Nhà cửa, thiết bị kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương luôn thể vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, nguyên tắc quản lý

 

2115

Cây lâu năm, súc vật thao tác và đến sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình thuê tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính

213

 

Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

 

2131

Quyền áp dụng đất

 

2132

Quyền phân phát hành

 

2133

Bản quyền, bởi sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và bản thảo nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình khác

214

 

Hao mòn gia tài cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bđs nhà đất đầu tư

217

 

Bất đụng sản đầu tư

221

 

Đầu bốn vào doanh nghiệp con

222

 

Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết

228

 

Đầu tư khác

 

2281

Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác

 

2288

Đầu bốn khác

229

 

Dự chống tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng giảm ngay chứng khoán tởm doanh

 

2292

Dự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

 

2293

Dự phòng cần thu cực nhọc đòi

 

2294

Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411

Mua tìm TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

242

 

Chi tổn phí trả trước

243

 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

244

 

Cầm cố, thế chấp, ký kết quỹ, ký kết cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho người bán

333

 

Thuế và những khoản buộc phải nộp công ty nước

 

3331

Thuế giá bán trị tăng thêm phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ quánh biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Thuế thu nhập cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế bên đất, tiền thuê đất

 

3338

Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

 

33381

Thuế đảm bảo môi trường

 

33382

Các các loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ giá tiền và những khoản yêu cầu nộp khác

334

 

Phải trả fan lao động

 

3341

 Phải trả công nhân viên

 

3348

Phải trả người lao động khác

335

 

Chi phí đề xuất trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội cỗ về vốn ghê doanh

 

3362

Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội bộ về chi tiêu đi vay đủ đk được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội cỗ khác

337

 

Thanh toán theo tiến trình kế hoạch hòa hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, đề xuất nộp khác

 

3381

Tài sản thừa đợi giải quyết

 

3382

Kinh giá tiền công đoàn

 

3383

Bảo hiểm xã hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu không thực hiện

 

3388

Phải trả, bắt buộc nộp khác

341

 

Vay với nợ mướn tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ mướn tài chính

343

 

Trái phiếu phân phát hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu chuyển đổi

344

 

Nhận cam kết quỹ, ký kết cược

347

 

Thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả

352

 

Dự phòng phải trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm hàng hóa

 

3522

Dự phòng bh công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng nên trả khác

353

 

Qũy đen thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã tạo nên TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban thống trị điều hành công ty

356

 

Qũy cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệ

 

3561

Qũy cải cách và phát triển khoa học với công nghệ

 

3562

Qũy cải cách và phát triển khoa học tập và technology đã có mặt TSCĐ

357

 

Qũy bất biến giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn đầu tư của công ty sở hữu

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn đổi khác trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch nhận xét lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá bán do review lại những khoản mục tiền tệ gồm gốc nước ngoài tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái trong quy trình trước hoạt động

414

 

Qũy chi tiêu phát triển

417

 

Qũy cung cấp sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế không phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa triển lẵm năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm nay

441

 

Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn kinh phí sự nghiệp

 

4611

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn ghê phí đã tạo ra TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán hàng hóa

 

5112

Doanh thu bán những thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

 

5114

Doanh thu hỗ trợ dịch vụ doanh thu trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu marketing bất hễ sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu hoạt động tài chính

521

 

Các khoản sút trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu mến mại

 

5212

Hàng cung cấp bị trả lại

 

5213

Gỉam giá chỉ hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, gớm DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, thiết bị liệu

 

6112

Mua sản phẩm hóa

621

 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

622

 

Chi tầm giá nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí áp dụng máy thi công

 

6231

Chi mức giá nhân công

 

6232

Chi giá tiền nguyên, đồ dùng liệu

 

6233

Chi phí cơ chế sản xuất

 

6234

Chi giá tiền khấu hao thiết bị thi công

 

6237

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bằng tiền khác

627

 

Chi phí phân phối chung

 

6271

Chi chi phí nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi giá tiền nguyên, thiết bị liệu

 

6273

Chi phí nguyên lý sản xuất

 

6274

Chi phí tổn khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

 

6278

Chi phí bằng tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn mặt hàng bán

635

 

Chi phí tài chính

641

 

Chi phí buôn bán hàng

 

6411

Chi phí tổn nhân viên

 

6412

Chi phí nguyên đồ vật liệu, bao bì

 

6413

Chi giá thành dụng cụ, đồ dùng dùng

 

6414

Chi tầm giá khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi phí tổn bảo hành

 

6417

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6418

Chi phí bằng tiền khác

642

 

Chi phí cai quản doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí đồ dùng văn phòng

 

6424

Chi chi phí khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, phí và lệ phí

 

6426

Chi mức giá dự phòng

 

6427

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC

811

 

Chi chi phí khác

821

 

Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

 

8211

Chi tổn phí thuế TNDN hiện hành

 

8212

Chi tầm giá thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ khiếp DOANH

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

Bạn có thể tải bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm đoạn phim Cách cai quản các thông tin tài khoản và Ghi nợ tất cả do CEO Lê Ánh share dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã tin tức cho chúng ta bảng khối hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 không hề thiếu nhất. Chúng ta cũng có thể tham khảo nội dung bài viết so sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 cùng Thông bốn 133 để hiểu rằng được sự khác với giống nhau giữa 2 thông tứ này như vậy nào

Tham gia tức thì khóa học tập kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học tập kế toán online trên trung chổ chính giữa kế toán Lê Ánh và để được đội ngũ giảng viên có khá nhiều năm tay nghề trong nghề lý giải và giải đáp những thắc mắc.