Cách làm hiện thanh công cụ

-
Excel cho loadingvn.com 365 Word cho loadingvn.com 365 Outlook cho loadingvn.com 365 PowerPoint cho loadingvn.com 365 Access cho loadingvn.com 365 OneNote cho loadingvn.com 365 Ứng dụng khách Project Online trên máy tính Publisher cho loadingvn.com 365 Gói loadingvn.com Visio 2 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 loadingvn.com Project Professional 2021 loadingvn.com Project Standard 2021 Publisher 2021 loadingvn.com Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 OneNote 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 OneNote 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 SharePoint Designer 2010 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Access 2010 OneNote 2010 Project 2010 Project Standard 2010 Publisher 2010 Visio Premium 2010 Visio 2010 Visio Standard 2010 InfoPath 2010 InfoPath 2013 SharePoint Workspace 2010 Xem thêm...Ít hơn

Thanh công cụ Truy nhập Nhanh có thể tùy chỉnh chứa một tập hợp các lệnh độc lập với tab hiện đang được hiển thị trên dải băng. Bạn có thể di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh từ một trong hai vị trí khả thi, đồng thời bạn có thể thêm nút đại diện cho các lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 


*

Lưu ý: 

Bạn không thể tăng kích cỡ của các nút đại diện cho các lệnh bằng tùy chọn trong loadingvn.com Office. Cách duy nhất để tăng kích cỡ cho các nút là giảm độ phân giải màn hình bạn hiện sử dụng.

Bạn đang xem: Cách làm hiện thanh công cụ

Bạn không thể hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên nhiều dòng.


Bạn muốn làm gì?

Hiển thị hoặc ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bấm chuột phải vào dải băng và thực hiện một trong các thao tác sau:

Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hiển thị, hãy chọn Ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

*

Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bị ẩn, hãy chọn Hiển thị Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

*
 


Lưu ý: Bạn cũng có thể ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trong menu Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách chọn Ẩn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh


Di chuyển Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Vị trí

Bạn có thể tìm thấy Thanh công cụ Truy nhập Nhanh ở một trong hai vị trí:

Phía trên dải băng, trên thanh tiêu đề (vị trí mặc định)

*

Bên dưới dải băng

*

Thay đổi vị trí

Bạn có thể di chuyển vị trí của Thanh công cụ Truy nhập Nhanh từ vị trí này sang vị trí khác.

Chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Trong danh sách, chọn Hiển thị Bên dưới Dải băng.

*
hoặc Hiển thị Phía trên Dải băng.
*
 


Lưu ý: 

Bạn có thể đặt các lệnh vị trí trong Tùy chọn.

Chọn Tùy chọn Tệp > chọn> công cụ Truy nhập Nhanh và>công cụ.


Hiển thị hoặc Ẩn nhãn lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Nếu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh được đặt bên dưới dải băng, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn nhãn lệnh. 


Quan trọng: Thanh công cụ Truy nhập Nhanh PHẢI được đặt bên dưới dải băng để hiển thị hoặc ẩn nhãn lệnh.


Chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Trong danh sách, chọn Hiển thị Nhãn Lệnh

*
hoặc Ẩn Nhãn Lệnh.

*
 

Thêm một lệnh vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Trên dải băng, chọn tab hoặc nhóm thích hợp để hiển thị lệnh mà bạn muốn thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Bấm chuột phải vào lệnh, rồi chọn Thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

*

Thêm lệnh không nằm trên dải băng vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh > lệnh khác.

*

Trong danh sách Chọn lệnh từ , chọn Lệnh Không có trong Dải băng.

Tìm lệnh trong danh sách, rồi chọn Thêm.


Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy lệnh mình muốn trên danh sách Lệnh Không có trong Dải băng, hãy thử đặt các lệnh Chọn từthành Tất cả.

Xem thêm: Cách Làm Nước Sốt Banh Mi - 11 Cách Làm Nước Sốt Bánh Mì Để Kinh Doanh


Loại bỏ lệnh khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bấm chuột phải vào lệnh bạn muốn loại bỏ khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Chọn Loại bỏ khỏi Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

Thay đổi thứ tự của các lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bấm chuột phải vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên menu lối tắt.

Bên dưới Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn lệnh bạn muốn di chuyển.

Chọn mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống.

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách sử dụng lệnh Tùy chọn

Bạn có thể thêm, loại bỏ và thay đổi thứ tự của các lệnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh bằng cách sử dụng lệnh Tùy chọn.

Chọn Tùy chọn > chọn > công cụ Truy nhập Nhanh.

Sử dụng nút Thêm Loại bỏ để di chuyển các mục giữa danh sách Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập và lệnh Chọn từ danh sách.

*


Lưu ý: Để tìm một mục trong danh sách Chọn lệnh từ, việc xác nhận vị trí và tên mục trong ứng dụng trước tiên có thể hữu ích. Các lệnh không còn hiển thị trong ứng dụng có thể vẫn được liệt kê ở đây bên dưới Tất cả lệnh. Để giúp xác định loại lệnh này, tên chú giải công cụ mang tính mô tả hơn có thể xuất hiện trong dấu ngoặc đơn bên cạnh tên lệnh kế thừa trong biểu mẫu này: 

Địa chỉ  

Định dạng

Công thức

Giá trị


Đặt lại Thanh công cụ Truy nhập Nhanh về thiết đặt mặc định

Mở menu cắt ngắn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, rồi chọn Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Trong cửa sổ Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, chọn Đặt lại > Công cụ Truy nhập Nhanh

*

Xuất Thanh công cụ Truy nhập Nhanh tùy chỉnh

Bạn có thể xuất các tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh của mình vào một tệp mà đồng nghiệp hoặc máy tính khác có thể nhập và sử dụng.

Chọn Tệp > Tùy chọn > Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

Chọn Nhập/Xuất và > tất cả tùy chỉnh.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng trong Office.

Nhập Thanh công cụ Truy nhập Nhanh tùy chỉnh

Bạn có thể nhập tệp tùy chỉnh để thay thế bố trí hiện tại của ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Nhờ việc có thể nhập tùy chỉnh, bạn có thể khiến các chương trình loadingvn.com Office trông giống như chương trình của đồng nghiệp hoặc giống nhau giữa các máy tính.


Quan trọng: Khi nhập tệp tùy chỉnh ribbon, bạn sẽ mất tất cả tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trước đó. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể muốn trở về tùy chỉnh mà bạn hiện có, thì bạn nên xuất chúng trước khi nhập bất kỳ tùy chỉnh mới nào.


Chọn Tùy chọn > chọn Tệp > công cụ Truy nhập Nhanh.

Chọn Nhập/Xuất > tệp tùy chỉnh Nhập.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh dải băng, hãy xem mục Tùy chỉnh dải băng trong Office.

Khi nhóm tùy chỉnh hiển thị bóng màu xanh lục hoặc màu lam trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Biểu tượng đại diện cho các nhóm lệnh tùy chỉnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh khi một biểu tượng được chọn. Nếu một nhóm tùy chỉnh trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hiển thị một quả bóng màu xanh lục hoặc màu lam cho một biểu tượng, điều đó có nghĩa là biểu tượng chưa được chọn cho nhóm tùy chỉnh đó. Bạn có thể thêm biểu tượng cho một nhóm tùy chỉnh sau khi nhóm đã được tạo và hiển thị trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.