Cách viết tiểu sử bằng tiếng anh

-

Phần writing trình làng cách bố trí ý cùng viết một quãng văn chủ thể tiểu sử của đều người. Bài viết dưới đây cung cấp các trường đoản cú vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như phía dẫn bí quyết giải bài tập vào sách giáo khoa giúp bạn học trong câu hỏi học tập tiếng Anh trên lớp cũng giống như trong các bài kiểm tra. Hãy xem thêm ngay với loadingvn.com ngay nhé.

Bạn đang xem: Cách viết tiểu sử bằng tiếng anh

Video Viết tè sử bởi tiếng Anh

I. Tự vựng

Education(n): <,edju:’kei∫n> sự giáo dục đào tạo  C.V(n): bản sơ yếu lí định kỳ  Attend(v) <ə’tend>: tham dự, có mặt Previous(a): <‘pri:viəs> trước đây Tourist guide(n): trả lời viên phượt Telephonist(n) ng ười trực điện thoại

*

II. Cấu trúc cần lưu lại ý

III. Phía dẫn trả lời câu hỏi:

Writing about people’s background. (Viết về lai định kỳ của người)

Task 1: Read Mr Brown’s c.v. (curriculum vitae) – a form Willi details about somebody’s past education and jobs).

( Đọc bạn dạng lý kế hoạch của ông Brown (bản lý lịch – mẫu đơn với những cụ thể về việc học vấn và bài toán làm của một fan nào đó.)

Name (Tên) : David Brown Ông / Bà Date of birth (Ngày sinh) : 12 / 11 / 69 Place of birth (Nơi sinh) : Boston học vấn Education (Giáo dục) School attended (Trường theo học) : Kensington High School Kỳ thi sẽ đậu Anh văn. Pháp văn, Previous jobs (Việc làm trước đây) Tour guide (Hướng dẫn viên du lịch): 6/ 1991 12/ 1998 hotel telephonist (Điện thoại viên khách hàng sạn): 3/1999 5/2002 Interests (Sở thích): nhạc và khiêu vũ

 And now write a paragraph about Mr Brown, usng the cues below. (Và bây giờ viết một đoạn văn về ông Brown, dùng phần lớn từ lưu ý bên dưới.)

Gợi ý đoạn văn:

Mr Brown was born on November 12th 1969 in Boston. He went to lớn Kensington High School and passed exams in English. French & Maths. He worked in a travel agency as a tourist guide from June 1991 t0 December 1998. And from March 1999 khổng lồ May 2002, he worked as a hotel telephonist. He likes music & dancing.

Task 2: Work in pairs. Ask vour partner for the information about his / her parent & complete the form.

Xem thêm: Sơ Đồ Hướng Dẫn Cách Lắp Máy Lọc Nước Kangaroo Tại Nhà, Hướng Dẫn Lắp Đặt Máy Lọc Nước Khi Mới Mua

(Làm bài toán từng đồi. Hỏi các bạn cùng học với em những tin tức về cha/mẹ cùa anh/chị ấy cùng điền mẫu mã đơn.)

Gợi ý hội thoại:

You : Minh, can I ask you some questions about your father? Minh : Yes, of course. You : do you mind telling me his name? Minh : No problem. His name’s Le Van Viet. You : When & where was your father born? Minh : He was born in Thap Muoi, Dong Thap in 1963. You : Where did he go lớn school? Minh : He went lớn the local primary school. You : Did he complete his secondary education? Minh : No. He only completed primary education.. You : What does your father bởi now? Minh : He’s a worker. You : Where does he work? Minh : He’s working in a textile factory (nhà sản phẩm dệt). You : What does he work there exacily? Minh : He’s in the packing section (bộ phận đỏng gói). You : How long has he been working there? Minh : For about ten years. You : What job did he vì chưng before this one? Minh : No. He has just only this one. You : What’s his interest? Minh : He likes watching football. You : Thanks a lot for your information. Minh : That’s OK.

Hoàn thành mẫu:

Name : Le Van Viet Mr / Ms Date of birlh : 1963 Place of birth : Thap Muoi, Dong Thap Education School attended: local primary school Exams passed : primary education Job Date from Date to lớn worker 1996 2006 Interests: watching football

Task 3: Write a paragraph about your partner’s parent. Then ask him/her khổng lồ read the paragraph and check whether the information is correct.

(Viết một quãng văn về thân phụ / mẹ của khách hàng cùng học của em. Tiếp đến yêu cầu anh chị ấy đọc với kiểm xem thông tin đúng không.)

My classmate’s father’s name is Le Van Viet. He was born in Thap Muoi, Dong Thap provinve in 1963. He only completed his primary education in the local school. Now he’s a worker in a textile factory. He’s been working there since 1996. He does the work of packing all products. He likes watching football.

Viết tiểu sử giờ đồng hồ Anh về lưu giữ Hữu Phước

Tiếng Anh

Luu Huu Phuoc (1921-1989) is one of the great composers in Viet Nam. He was born in Hau Giang, can Tho. He was famous for composing many lively patriotic wartime songs, children songs & occasional opera, which express the country’s fight against French and America. Some of his famous works are Bach Dang Giang, Tieng Goi Thanh nien, Giai phong mien Nam,… Luu Huu Phuoc was the thành viên of National Assembly, Chairman of the committee of Culture và Education. After his death in 1989, he was awarded Ho bỏ ra Minh prize. Khổng lồ sum up, Luu Huu Phuoc was one of the most prominent cultural figures during national liberations movements. On June 26, 1989, he passed away in Ho bỏ ra Minh city.

Tiếng Việt 

Lưu Hữu Phước (1921-1989) là giữa những nhà biên soạn nhạc lớn của Việt Nam. Ông có mặt tại Hậu Giang, cần Thơ. Ông nổi tiếng vì đã chế tác nhiều bài bác hát thời chiến yêu thương nước sôi nổi, những bài hát thiếu thốn nhi cùng thỉnh thoảng là các vở opera thể hiện trận đánh đấu kháng Pháp với Mỹ của đất nước. Một vài tác phẩm khét tiếng của ông là Bạch Đằng giang, tiếng gáy thành phố, giai phẩm miền Nam,… lưu lại Hữu Phước từng là Đại biểu Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban văn hóa – Giáo dục. Sau thời điểm mất năm 1989, ông đã có truy khuyến mãi giải thưởng hồ Chí Minh. Cầm lại, lưu giữ Hữu Phước là trong số những nhân vật văn hóa truyền thống tiêu biểu độc nhất vô nhị trong các trào lưu đấu tranh giải hòa dân tộc. Ngày 26 mon 6 năm 1989, ông từ trằn tại tp Hồ Chí Minh.