Ielts listening cambridge 8 test 1

-

→ Dịch: Ở sân thư viện, George quan sát thấy một tổ đang nghịch nhạc/ một màn trưng bày những nhạc cụ/ một clip về lễ hội.

Bạn đang xem: Ielts listening cambridge 8 test 1

→ để ý keywords “lobby”, “library” và “George”. Đáp án là đối tượng người tiêu dùng George nhìn thấy ở sân thư viện.

2. George wants to sit at the back so they can

A. See well.

B. Hear clearly.

C. Pay less.

→ Dịch: George ý muốn ngồi sản phẩm ghế sau do họ có thể nhìn rõ/ nghe rõ/ trả ít tiền hơn.→ chú ý keywords “George” với “sit back”. Đáp án là vì sao George ao ước ngồi phía sau.

Questions 3-10: Complete the size below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.


NAME: George O’Neill

Tên: George O’Neill

ADDRESS: 3 ………………….., Westsea

POSTCODE: 4 ……………….

Mã bưu chính: ………………. → buộc phải điền mã bưu bao gồm thường là một trong những dãy số kết hợp chữ cái.

TELEPHONE: 5 ………………….

Điện thoại: ……………… → đề nghị điền số điện thoại cảm ứng thông minh là một hàng số.

Date

Ngày

Event

Sự kiện

Price per ticket

Giá/ vé

No. Of tickets

Số lượng vé

5 June

5/6

Instrumental group – Guitarrini

Nhóm nhạc vắt – Guitarrini

£7.502
17 June

17/6

Singer (price includes 6………………. In the garden)

Ca sĩ (giá bao hàm ………… trong vườn)

£62
22 June

22/6

7 …………… (Anna Ventura)

……………. (Anna Ventura)

£7.001
23 June

23/6

Spanish Dance và Guitar Concert

Khiêu vũ Tây Ban Nha & Hòa nhạc Ghi-ta

8. £………………9 ………………
NB Children / Students / Senior Citizens have 10 …………………. Discount on all tickets.

Lưu ý: trẻ con em/ học sinh sinh viên/ tín đồ cao tuổi được ưu đãi giảm giá …………. Với mọi vé.


B – lý giải đáp án

Nina: Hi, George! Glad you’re back. Loads of people have phoned you.

Nina: kính chào George! Mừng cậu cù lại. Nhiều tín đồ gọi điện đến câu lắm đấy.

George: Really?

George: thiệt sao?

Nina: I felt just like your secretary!

Nina: Cứ như tớ là thư cam kết của cậu ý!

George: Sorry! I went into the library this afternoon lớn have a look at a newspaper và I came across something really interesting.

George: Xin lỗi! Tớ cho thư viện chiều nay giúp xem một tờ báo cùng tình cờ thấy một máy hay lắm.

Nina: What? A book?

Nina: đồ vật gi thế? Sách à?

George: No, a brochure from a summer festival – mainly Spanish music. Look, I’ve got it here.

George: Không, một tờ rơi trường đoản cú một liên hoan tiệc tùng mùa hè – hầu hết là về music Tây Ban Nha. Nhìn này.

Nina: Spanish music? I really love the guitar. Let’s have a look. So what’s this group ‘Guitarrini?

Nina: Âm nhạc Tây Ban Nha? Tôi đích thực thấy say mê cái bầy ghi-ta này. Họ hãy có một cái nhìn. Team Guitarrini này là ai?

George: They’re really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby lớn the library, so I heard them . They play fantastic instruments – drums and flutes & old kinds of guitars. I’ve never heard anything lượt thích it before.

George: bọn họ cừ lắm. Họ làm một đoạn phim ghi lại tất cả những điểm vượt trội của liên hoan tiệc tùng tại một quầy làm việc sảnh cho thư viện, tớ đang đứng đấy xem. Họ chơi nhạc rứa tuyệt tuyệt – trống với sáo và các loại bọn ghi-ta cũ. Tớ chưa bao giờ biết tới các thứ như này trước đây.

Xem thêm: Muốn Giàu Nuôi Lợn Rừng Làm Giàu : Nuôi Heo Rừng Lai, Muốn Giàu Nuôi Heo Rừng

Nina: Sounds great.

Nina: Nghe xuất xắc nhỉ.

George: Okay. Shall we go then? Spoil ourselves?

George: bọn chúng mình đi coi đi. Thư giãn giải trí một tí?

Nina: Yes, let’s.

Nina: OK thôi.

George: The only problem is there aren’t any cheap seats… it’s all one price.

George: vụ việc là không có chỗ ngồi giá thấp nào … tất cả đồng giá.

Nina: Well, in that case, we could sit right at the front – we’d have a really good view.

Nina: nuốm thì bản thân ngồi ngay phía trước đi, xem đến đã.

George: Yeah, though I think that if you sit at the back you can actually hear the whole thing better.

George: Được, tuy nhiên tớ nghĩ rằng trường hợp ngồi ở phía sau, bạn có thể nghe tổng thể mọi thứ tốt hơn.

Nina: Yes. Anyway, we can decide when we get there.

Nina: OK. Cố thì mình cứ mang đến đó trước rồi tính sau.

Nina: So will you fill in the khung or shall I?

Nina: Cậu điền vào đối kháng hay tớ điền đây?

George: I’ll vị it. Name: George O’Neill. Address: 48 North Avenue, Westsea. Vì you remember our new postcode? Still can’t remember it.

Nina: Just a minute – I’ve got it written down here. WS6 2YH. Bởi vì you need the phone too?

Nina: chờ xíu – để tớ xem lại. WS6 2YH. Cậu tất cả cần số smartphone luôn không?

George: Please. I’m really bad at numbers.

George: Ừ cậu viết luôn đi. Tớ không giỏi nhớ mấy bé số.

Nina: 01674 553242 . So, let’s book two tickets for Guitarrini.

Nina: 01674 553242. Đặt 2 về coi Guitarrini nhé.

George: Okay. If you’re sure £7.50 each is all right. How bởi vì you feel about the singer?

George: OK. £ 7,50 một vé đúng không nhỉ nhỉ. Cậu thấy ráng nào về ca sĩ này?

Nina: I haven’t quite decided. But I’ve noticed something on the booking khung that might just persuade me!

Nina: Tớ ko chắc. Tuy thế tớ để ý trên solo đặt vé một thứ khiến cho tớ bị thuyết phục!

George: What’s that then?

George: cái gì vậy?

Nina: không tính tiền refreshments!

Nina: Giải khát miễn phí!

George: Really?

George: thật sao?

Nina: Yes, look here. Sunday 17th of June. Singer, ticket £6.00 includes drinks in the garden .

Nina: Ừ nhìn này. Nhà nhật ngày 17 mon 6. Ca sĩ, vé £6,00 bao hàm đồ uống trong khu vườn.

George: Sounds like a bargain lớn me!

George: nạm thì lời thừa còn gì!!

Nina: Yes, let’s book two tickets for that. So, what else? I’m feeling quite keen now! How about the pianist on the 22nd of June?

Nina: nỗ lực thì để 2 vé đi. Còn điều gì nữa ko nhỉ? Tớ cảm giác khá phấn chấn! nghệ sĩ piano vào trong ngày 22 tháng 6 thì sao nhỉ?

George: Anna Ventura? I’ve just remembered that’s my evening class night.

George: Anna Ventura? nhưng tớ gồm tiết học vào về tối hôm đấy rồi.

Nina: That’s okay. I’ll just have lớn go on my own – but we can go to the Spanish dance and guitar concert together, can’t we?

Nina: ko sao. Tớ đi 1 mình vậy – nhưng bạn cũng có thể xem buổi hòa nhạc ghi-ta với khiêu vũ Tây Ban Nha cùng cả nhà chứ?

George: Yes – I’m sure Tom & Kieran would enjoy that too. Good heavens – £10.50 a ticket! I can see we’re going to lớn have to go without food for the rest of the week – we’ll need to book four !

George: Được – Tớ chắc chắn rằng Tom và Kieran cũng sẽ thích. Trời khu đất ơi – £ 10,50 một vé! Chắc đề xuất nhịn ăn cả tuần mất – lũ mình phải kê 4 vé lận!

Nina: Wish we were students – look! Children, Students và Senior Citizens get a 50% discount on everything .

Nina: Ước gì bản thân vẫn là học sinh sinh viên – chú ý kìa! con trẻ em, học viên sinh viên và tín đồ già được bớt giá một nửa cho toàn bộ mọi thứ.

George: If only!

George: Ừ nuối tiếc nhờ!

C – trường đoản cú vựng

load (noun)Nghĩa: (informal) a large number or amount of people or things; plentyVí dụ: They all had loads of fun at the park.come across somebody/ something (phrasal verb)Nghĩa: khổng lồ meet or find somebody/something by chanceVí dụ: I came across children sleeping under bridges.get a discount on somethingNghĩa: get ​an amount of money that is taken off the usual cost of somethingVí dụ: They’re offering a 10% discount on all sofas this month.

Section 2: THE DINOSAUR MUSEUM

Bạn hãy đặt mua Ebook Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge để xem full phân tích thắc mắc & lý giải đáp án cả 4 section nhé!