Đề thi toán học lớp 1

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (20 đề) - kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (20 đề). Mong muốn với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi toán học lớp 1

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: giả dụ ngày 7 tháng 10 là thứ cha thì ngày 14 mon 10 là:

A. Vật dụng ba

B. đồ vật tư

C. Sản phẩm năm

D. Máy sáu

Câu 5: Độ nhiều năm của chiếc bút chì tiếp sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: chuẩn bị xếp các số 62, 5, 92, 17 theo đồ vật tự từ to đến bé.

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 có … chục với … đối kháng vị.

+ Số … bao gồm 1 chục cùng 6 đối kháng vị.

+ Số … là số tức thời trước của số 34.

+ Số … là số ngay lập tức sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và vấn đáp câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ bé nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào địa điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có nhị chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất có hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Hôm nay là trang bị …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào trang bị cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Hình trên tất cả … hình lập phương.

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tìm kiếm số bự nhất, tìm kiếm số bé bỏng nhất?

b) sắp xếp những số theo lắp thêm tự từ bé đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 con tem. Chúng ta Hùng có 20 con tem. Hỏi cặp đôi có tất cả bao nhiêu nhỏ tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong số số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số liền sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, lúc này là ngày:

*

A. Sản phẩm công nghệ tư, ngày 12

B. đồ vật hai, ngày 12

C. Thiết bị bảy, ngày 15

D. Thứ hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần từ bỏ luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu , = vào địa điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Bút dạ bao gồm độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 quả táo. Bạn Hà bao gồm 15 quả táo. đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số khủng nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số lập tức sau của 23 là 24 .... Số lập tức sau của 84 là 83 .... Số ngay thức thì sau của 79 là 70 .... Số ngay tức khắc sau của 98 là 99 .... Số ngay tức khắc sau của 99 là 100.... Bài 4. An có 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo bị cắn dở ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số phù hợp vào khu vực chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi công ty Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ sau đây có từng nào đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào vị trí chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: tứ mươi ba: ba mươi hai: Chín mươi bảy: nhị mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - trăng tròn 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + 20 + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, bà mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội cho thêm 3 loại nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em có 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – đôi mươi = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số không giống nhau.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số trường đoản cú 89 mang đến 100 : b) Viết số vào nơi chấm: Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … đơn vị Số tức thời sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục với … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn đơn vị em bao gồm 26 cây cam và cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn công ty em tất cả bao nhiêu cây bưởi? bài 6. Viết các số bao gồm hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai tất cả 25 loại kẹo, chị cho thêm Mai 14 chiếc nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc kẹo?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số tức thời trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….

Xem thêm: Cách Lưu Dữ Liệu Trên Máy Tính Cực Đơn Giản, 3 Cách Lưu File Tốt Hơn Trên Máy Tính

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong các số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , shop đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan đang đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ tuổi nhất trong hàng số trên là số như thế nào ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số nào ? c) chuẩn bị xếp các số theo lắp thêm tự tăng mạnh ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào khu vực chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào các tờ lịch cùng điền vào chỗ trống :

*
a) Nếu lúc này là thứ bốn thì: Ngày hôm qua là sản phẩm ……….. Sau này là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày hôm cơ là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày tê là vật dụng ……………………………………………………………………….. B) lắp thêm năm , ngày ..............., mon ............. Trang bị .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên gồm : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái mạnh có một vài bi là số lớn nhất có hai chữ số như là nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một số trong những gà và một số chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân tất cả mấy nhỏ gà, mấy bé chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vết >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. search số tất cả hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng tức khắc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng ngay lập tức trước số 1.Bài 5. đơn vị Mai tất cả 30 chiếc bút, chị em mua thêm một chục mẫu nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. hai hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp thiết bị hai tất cả bao nhiêu cái cây viết chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng gồm chứa cả tư số trên.Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) các số tất cả 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục cùng …………đơn vị Số ngay lập tức sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục cùng …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu loại nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa qua bạn phái mạnh giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau cộng với 9. Các bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi chúng ta giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. máy năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi sản phẩm sau của tuần ngay tắp lự sau là ngày nào trong tháng?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số kiểu như nhau. B) Số béo nhất, nhỏ xíu nhất gồm 2 chữ số như thể nhau là số nào? c) Số béo nhất, nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số không giống nhau là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) chuẩn bị xếp các số bên trên theo sản phẩm tự tăng dần. B) chuẩn bị xếp những số trên theo lắp thêm tự bớt dần.Bài 3. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: - Số liền trước số 24 là: …… - Số tròn chục tức thời sau số 28 là: ………- Số lập tức sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay lập tức trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + đôi mươi = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vết >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 cm = ...........40 cm + 50 centimet = ...........80 centimet - 50 centimet = ................ 62 centimet - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời điểm 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Thời điểm 12 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự: a) Từ mập đến bé: b) Từ nhỏ nhắn đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học sinh. Lớp 1B gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả nhị lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo cầm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm.
*
Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số làm thế nào cho khi cùng hai số kia thì có kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về