Đề thi toán lớp 4 cuối học kỳ 2

-

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 cuối học kỳ 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên phiên bản đồ vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: có 5 viên bi greed color và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi greed color so với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ dài đường chéo cánh thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bởi độ dài đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tra cứu x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng với hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số khủng gấp 3 lần số bé. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ vật

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm ba mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào khu vực chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc cố kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết bây chừ tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi gồm đô nhiều năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ nhiều năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ lâu năm đường chéo ngắn.Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và trả lời giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ thứ tuổi con là:

*

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: con 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Bạo Hành Trẻ Em - Bảo Vệ Trẻ Em Khỏi Bạo Hành

Độ lâu năm đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tất cả 3 viên bi blue color và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi tất cả độ dài những đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo thứ tự từ bé bỏng đến khủng là:

*
*

Câu 4: bạn dạng đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bạn dạng đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu phân phối rổ trước tiên 4 quả thì kế tiếp số cam ở nhì rổ bởi nhau, ví như thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì kế tiếp số cam sống rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ thiết bị hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số có 3 chữ số sao cho nếu mang mỗi số cộng với 543 thì được số gồm 3 chữ số giống như nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ sản phẩm hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ vật dụng hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

Số cam làm việc rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thiết bị hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số tương đương nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết cho 2, vừa phân chia hết mang lại 5 tất cả tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A bao gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, còn sót lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp một số loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại giỏi và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. cho hình bình hành có chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình tất cả số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi tên hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một tờ kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số những phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm m cùng n làm thế nào cho

*
, m với n thứu tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán được

*
bao đường. Lần đồ vật hai bán được bằng
*
lần thiết bị nhất. Sau nhì lần bán bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường bao gồm bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):