How to breed a supersonic dragon city

-

How khổng lồ Breed a Supersonic long City

Breeding Time: 77:36:40

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: How to breed a supersonic dragon city

– You think there is a missing result that needs to be included, You should use the hybridization calculator to “try” the result & then see if it shows up here as a possible hybrid Are not.

– If you notice a result that isn’t in the above, please let us know in the comments section below. Thank you!


– Bạn nghĩ rằng gồm một công dụng nào đó bị thiếu cần phải đưa vào, Bạn Hãy sử dụng laptop lai tạo nên để “thử” tác dụng và tiếp nối xem liệu nó bao gồm hiển thị tại đây như một đội hợp lai sản xuất khả thi xuất xắc không.
– nếu khách hàng nhận thấy một tác dụng không tất cả trong bản trên, vui miệng cho công ty chúng tôi biết vào phần nhận xét mặt dưới. Cảm ơn bạn!

Gold Dragon

Collection starting point: 30 Gold

Level Up: 20 Gold

Level 5: 110 gold each minutes

Level 10: 210 gold per minute

Gold boost will halve after lvl 10

Level 15: 260 gold per minute

Level 20: 310 gold per minute

Level 25: 360 gold per minutes

Level 30: 410 gold per minutes

Level 35: 460 gold per minute

Level 40: 510 gold per minute

Level 45: 560 gold per minutes

Level 50: 610 gold per minute

Level 55: 660 gold per minutes

Level 60: 710 gold each minutes

Level 65: 760 gold per minutes

Level 70: 810 gold per minute


Thu Vàng


Thu nhập khởi điểm: 30 Vàng

Tăng cấp: 20 Vàng


lever 5 : 110 xoàn mỗi phút

lever 10 : 210 xoàn mỗi phút


độ tăng kim cương sẽ sút một nửa sau lv 10

cấp độ 15 : 260 tiến thưởng mỗi phút

cấp độ 20 : 310 kim cương mỗi phút

cấp độ 25 : 360 quà mỗi phút

lever 30 : 410 rubi mỗi phút

cấp độ 35 : 460 kim cương mỗi phút

cấp độ 40 : 510 tiến thưởng mỗi phút

cấp độ 45 : 560 đá quý mỗi phút

cấp độ 50 : 610 rubi mỗi phút

cấp độ 55 : 660 đá quý mỗi phút

lever 60 : 710 kim cương mỗi phút

lever 65 : 760 tiến thưởng mỗi phút

cấp độ 70 : 810 đá quý mỗi phút


4.7/5 - (26 bình chọn)

New Posts


Hive Drone Dragon

5/5 - (5 bình chọn) long Code: 2863 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


03 Th4
REVIVAL KARMA DRAGON

4.9/5 - (21 bình chọn) rồng Code: 2854 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


11 Th3
SUPERSEDER DRAGON

5/5 - (4 bình chọn) dragon Code: 2846 Release date: Category (Cat): 9 Possible hybrid: <...>


10 Th3
Legend Status Dragon

5/5 - (10 bình chọn) long Code: 2847 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


10 Th3
SUCCESSOR DRAGON

4.8/5 - (12 bình chọn) rồng Code: 2845 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


09 Th3
Dragon city Even Tháng 4 Năm 2022

5/5 - (7 bình chọn) <...>


08 Th3
TRUTHBENDER DRAGON

5/5 - (7 bình chọn) rồng Code: 2843 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


06 Th3
Luscious Locks Dragon

4.4/5 - (13 bình chọn) dragon Code: 2842 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


05 Th3
RAIDER DRAGON

4.5/5 - (11 bình chọn) long Code: 2290 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


05 Th3
EVIL WITCH DRAGON

4.9/5 - (7 bình chọn) long Code: 2841 Release date: Category (Cat): 9 Possible hybrid: <...>


01 Th3
RED CRESTED DRAGON

3.7/5 - (3 bình chọn) rồng Code: 2838 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


01 Th3
High Occult Titan Dragon

4.9/5 - (17 bình chọn) Description: Doors are locked, blinds are <...>


25 Th2
Ascended Retributor Dragon

5/5 - (7 bình chọn) dragon Code: 2849 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


24 Th2

Xem thêm: Cách Diệt Virus Tạo Shortcut Trên Usb Miễn Phí Tận Gốc, Khắc Phục, Sửa Lỗi Virus Tạo Shortcuts Trên Usb

BEAUTICIA DRAGON

5/5 - (19 bình chọn) rồng Code: 2834 Release date: Category (Cat): 9 Possible <...>


23 Th2
2x-24x24.png 24w, https://www.loadingvn.com/wp-content/uploads/2022/02/hnt_2844_dragon_highreigndragon_skin1_3
2x-48x48.png 48w, https://www.loadingvn.com/wp-content/uploads/2022/02/hnt_2844_dragon_highreigndragon_skin1_3
2x-150x150.png 150w, https://www.loadingvn.com/wp-content/uploads/2022/02/hnt_2844_dragon_highreigndragon_skin1_3
Noble xanh Dragon