Luỹ thừa của một số hữu tỉ

-

Lũy vượt của một trong những hữu tỉ: công thức, các dạng toán và bài bác tập

Các cách làm tính lũy quá của một vài hữu tỉ, những dạng toán thường chạm mặt cũng như nhiều bài tập áp dụng khác sẽ được THPT Sóc Trăng share trong nội dung bài viết này. Đây là phần kỹ năng và kiến thức Đại số 7 hết sức quan trọng. Chúng ta cùng theo dõi để nắm chắc chắn hơn nhé !

I. CÁC CÔNG THỨC TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ


*
, ta có: 
*

Ví dụ:

1002 = 100 . 100 = 1000

2. Tích của nhì luỹ thừa thuộc cơ số

Khi nhân nhì luỹ thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số với công hai số mũ.

Bạn đang xem: Luỹ thừa của một số hữu tỉ

 xm . Xn = xm + n

Ví dụ: 

102. 102 = 102+2 = 104 = 10.10.10.10 = 10000

3. Yêu mến của nhị luỹ thừa thuộc cơ số

Khi phân tách hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0 , ta không thay đổi cơ số và lấy số mũ của luỹ thừa bi phân chia trừ đi số nón của luỹ thừa chia.

xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ: 1003 : 1002 = 1003 – 2 = 100

4. Luỹ thừa của luỹ thừa

Khi tính luỹ quá của một luỹ thừa, ta không thay đổi cơ số và nhân nhì số mũ.

(xm)n = xm:n

5. Luỹ vượt của một tích

Luỹ thừa của một tích bằng tích những luỹ thừa. 

(x . Y)n = xn . Yn

Ví dụ: (7.8)2 = 72.82

6. Luỹ quá của một thương

Luỹ quá của một thương bằng thương những luỹ thừa.

 (y ≠ 0)

 Ví dụ: (4/2)2 = 42/22 = 22162085=(24)20(23)5=280215=280−15=265">

 

Tóm tắt những công thức tính lũy quá của một trong những hữu tỉ:

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

– Tích của nhì luỹ thừa cùng cơ số: xm . Xn = xm + n

– yêu mến của hai luỹ thừa thuộc cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

– Luỹ vượt của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

– Luỹ thừa của một tích: (x . Y)n = xn . Yn

Luỹ quá của một thương:  (y ≠ 0)

II. CÁC DẠNG TOÁN TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Lũy vượt của một số trong những mũ có các dạng toán cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: thực hiện định nghĩa của lũy quá với số nón tự nhiên:

Ví dụ: 

 Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

Dạng 2: Viết số dưới dạng lũy thừa của một trong những hữu tỉ.

Ví dụ: Tính:

 

Dạng 3: thực hiện phép tính bằng cách đưa về thuộc cơ số hay đem đến cùng số mũ.Ví dụ:

Tính:

Dạng 4: So sánh các lũy thừa.

Ví dụ:

So sánh:

*

Dạng 5: tìm số mũ, cơ số của lũy thừa.Ví dụ:

III. BÀI TẬP VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 1. Tìm giá bán trị của các biểu thức sau:

BÀI 2. Rút gọn gàng rồi đối chiếu giá trị của các biểu thức sau:

BÀI 3. Tính:

BÀI 4. 

Tìm x, biết:

BÀI 5. Tìm quan hệ giữa x với y biết:

BÀI 6. Tìm x biết:

BÀI 7. Tính:

BÀI 8. 

BÀI 9.

Xem thêm: 20 Bài Thơ Chế Về Trung Thu Chế Fa Vui & Hài Hước Nhất, 20 Bài Thơ Chế Trung Thu Buồn Cười Nhất 2021

 Tìm n biết:

BÀI 10. Tính:

BÀI 11. Tính nhanh:

BÀI 12. 

BÀI 13. 

 

Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

. Tìm x, biết :

BÀI 14. Tính:

BÀI 15. Dạng 2. Tìm kiếm x, biết:

BÀI 16. Tính:

BÀI 17. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

BÀI 18. Viết những tích tiếp sau đây dưới dạng lũy thừa:

BÀI 19. Viết số hữu tỉ 81/625 dưới dạng một lũy thừa. Nêu toàn bộ các phương pháp viết.

BÀI 20. Điền số phù hợp vào ô vuông:

Vậy là chúng ta vừa được share trọn vẹn nội dung bài viết Lũy thừa của một số hữu tỉ: công thức, những dạng toán và bài bác tập. Sau thời điểm nắm vững các công thức lũy thừa của một trong những hữu tỉ và các dạng bài xích tập chắc các bạn đã nắm vững hơn phần kỹ năng và kiến thức đại số 7 quan trọng đặc biệt này. Chuyên đề số hữu tỉ đã và đang được cửa hàng chúng tôi giới thiệu rất chũm thể. Bạn đọc thêm nhé !