Nhận biết các chất hữu cơ 11

-

Trung trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC xin giới thiệu phần NHẬN BIẾT CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC nhằm mục đích hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Nhận biết các chất hữu cơ 11


*

I/Nguyên tắc và yêu mong khi giải bài xích tập dấn biết.

- Muốn phân biệt hay phân biệt những hóa chất chúng ta phải phụ thuộc phản ứng đặc trưng và bao gồm hiện tượng dễ dàng nhận biết được: như bao gồm chất kết tủa chế tạo ra thành sau phản nghịch ứng, chuyển màu sắc dung dịch, giải phóng chất có mùi hoặc có hiện tượng kỳ lạ sủi bọt khí. Hoặc rất có thể sử dụng một số trong những tính chất vật lí (nếu như bài bác cho phép) như độ tan, dễ bị phân diệt hay nặng mùi đặc trưng,...

- bội nghịch ứng hoá học tập được lựa chọn để nhận ra là làm phản ứng đặc trưng đơn giản và có dấu hiệu rõ rệt. Trừ ngôi trường hợp quánh biệt, thường thì muốn nhận ra n hoá chất buộc phải phải thực hiện (n – 1) thí nghiệm.

- toàn bộ các hóa học được lựa chọn dùng để làm nhận biết các hoá hóa học theo yêu mong của đề bài, mọi được xem như là thuốc thử.

II/Các cách tiến hành.

1/ tách (trích mẫu thử) các hóa hóa học cần phân biệt vào các ống nghiệm cùng (đánh số thứ tự)

2/ lựa chọn thuốc thử phù hợp (tuỳ theo yêu mong đề bài: thuốc demo tuỳ chọn, hạn chế hay không dùng thuốc thử như thế nào khác).

3/ đến vào các ống nghiệm ghi nhận các hiện tượng xảy ra và đúc rút kết luận.

4/ Viết phương trình hóa họcminh hoạ.

III/Các dạng bài bác tập thường xuyên gặp.

- nhận ra các hoá chất (rắn, lỏng, khí) riêng biệt biệt.

- nhận ra các hóa học đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt.

- xác định sự xuất hiện của các chất (hoặc các ion) trong và một dung dịch.

- Tuỳ theo yêu mong của bài tập mà trong những dạng tất cả thể gặp mặt 1 trong những trường hợp sau:

+ phân biệt với thuốc thử thoải mái (không tinh giảm thuốc thử)

+ nhận thấy với thuốc thử tiêu giảm (thông thường xuyên chỉ dùng 1 thuốc thử và không được sử dụng thêm những hóa chất khác)

+ nhận biết không được dùng thuốc thử bên ngoài (thông thường xuyên dạng này họ kẽ bảng vừa nhận ra hóa chất vừa lấy chất đó làm thuốc thử).

IV/Nhận biết các hợp hóa học hữu cơ bằng phương thức hóa học

1. Nhận ra ankin bao gồm nối bố đầu mạch (ank-1-in)

* thuốc thử: dung dịchAgNO3/NH3

* hiện nay tượng:có kết tủa màu sắc vàng

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3

2. Dấn biếtanken:

* dung dịch thử: hỗn hợp brom hoặc hỗn hợp thuốc tím (KMnO4)

* hiện tại tượng:mất màu

Ví dụ:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O→3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

3. Nhấn biếtstiren: (C6H5-CH=CH2)

* dung dịch thử: dung dịchbrom hoặc dung dịch thuốc tím (KMnO4) ở đk thường.

* hiện tại tượng:mất màu

C6H5-CH=CH2+ Br2→C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2+ 2KMnO4+ 4H2O→3C8H8(OH)2+ 2KOH + 2MnO2

4. Nhận biếttoluen: (C6H5-CH3)

* dung dịch thử: dịch dung dịch tím (KMnO4) ở điều kiện đun nóng.

* hiện nay tượng:mất màu

C6H5CH3 + 2KMnO4→C6H5COOK + 2MnO2+ H2O + KOH

5. Thừa nhận biếtbenzen:

* dung dịch thử: các thành phần hỗn hợp dung dịch HNO3/H2SO4đặc, đun nóng.

Xem thêm: Nguyên Nhân Không Vào Được Facebook, Không Đăng Nhập Facebook Được

* hiện tại tượng:tạo hỗn hợp màu vàng, giữ mùi nặng hạnh nhân.

C6H6 + HNO3→ C6H5NO2 + H2O

6. Dấn biếtglixerol với ancol đa chức có 2 nhóm -OH kế tiếp nhau.

* thuốc thử: Cu(OH)2/OH-

* hiện nay tượng:tạo dung dịch phức blue color lam.

2C3H5(OH)3+Cu(OH)2→(C3H5(OH)2O)2Cu+2H2O

7. Thừa nhận biếtancol đối chọi chức

* thuốc thử: na kim loại

* hiện nay tượng:có sủi bọt bong bóng khí

2ROH + 2Na →2RONa + H2

8. Dấn biếtphenol

* thuốc thử: hỗn hợp brom

* hiện tại tượng:có kết tủa trắng.

*

9. Dấn biếtanilin

* dung dịch thử: dung dịch brom

* hiện nay tượng:có kết tủa trắng.

*

10. Dìm biếtandehit

* dung dịch thử: hỗn hợp AgNO3/NH3

* hiện nay tượng:có kết tủa bạc

R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

* giữ ý: riêng rẽ andehit fomic HCHO

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

- HoặcCu(OH)2/OH-, đun cho nóng có hiện tượng lạ kết tủa màu đỏ gạch.

RCHO + 2Cu(OH)2→RCOOH + Cu2O + 2H2O

11. Nhận biếtaxit cacboxylic

* thuốc thử: quỳ tím

* hiện tại tượng: có tác dụng quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

* lưu ý:

+ riêng biệt axit fomic (HCOOH) tham gia phản ứng tráng gương.

HCOOH + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O → (NH4)2CO3+ 2Ag + 2NH4NO3

+ Axit acrylic làm mất màu hỗn hợp nước brom

CH2=CH-COOH + Br2→CH2Br-CHBr-COOH

12. Nhận biếtglucozơ vàfructozơ

* dung dịch thử:Cu(OH)2/OH-tạo dd xanh thẫm, đun nóng đến Cu2O kết tủa đỏ gạch.

hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên Ag kết tủa.

* lưu ý:Để phân minh glucozo cùng fructozo tín đồ ta demo với dung dịch brom.Glucozo làm mất màu nước brom cònfructozo thì không.

13. Nhấn biếtsaccarozơ vàmantozơ

* thuốc thử:Dung dịch vôi sữa đến dung dịch saccarat can xi trong suốt.

Cu(OH)2/OH-tạo dd xanh thẫm.

* lưu lại ý:Phân biệt saccarozo với mantozo bởi phản ứng tráng gương (saccarozo không phản ứng).

14. Nhấn biếttinh bột

* thuốc thử:Dung dịch I2 cho sản phẩm màu xanh, khi làm cho nóng bị mất màu, sau thời điểm để nguội lại mở ra màu xanh.

15. Nhận biếtprotein

* dung dịch thử: Dung dịchHNO3 làm protit đưa sang màu sắc vàng.

Cu(OH)2/OH- gửi sang màu xanh lá cây tím

Trung trọng tâm gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC

(nguồn từ bỏ internet)


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC