Phá mật khẩu win 10

-
Cách #1: Đổi mật khẩu đăng nhập vào Windows khi bị quênCách #2: Phá password singin vào Windows lúc quên

Bạn đã bao giờ bị quên password singin vào Windows và cảm giác bị bất lực chưa?