Phép tịnh tiến đồ thị

-

Tịnh tiến đồ vật thị hàm số (y = x^2 + 1) thường xuyên sang bắt buộc $2$ đơn vị và lên trên mặt $1$ đơn vị chức năng ta được đồ gia dụng thị của hàm số nào?


Bạn đang xem: Phép tịnh tiến đồ thị

Cho (left( G ight)) là vật dụng thị của $y = fleft( x ight)$ với (p > 0,,,q > 0) ta có

Tịnh tiến (left( G ight)) lên trên $q$ đơn vị thì được thứ thị $y = fleft( x ight) + q$

Tịnh tiến (left( G ight)) xuống dưới $q$ đơn vị chức năng thì được đồ gia dụng thị $y = fleft( x ight)-q$

Tịnh tiến (left( G ight)) sang trọng trái $p$ đơn vị thì được vật thị $y = fleft( x + p ight)$

Tịnh tiến (left( G ight)) sang buộc phải $p$ đơn vị chức năng thì được thiết bị thị $y = fleft( x-p ight)$


Ta tịnh tiến trang bị thị hàm số (y = x^2 + 1) sang đề nghị $2$ đơn vị ta được vật dụng thị hàm số (y = left( x - 2 ight)^2+1) rồi tịnh tiến lên phía trên $1$ đơn vị chức năng ta được thiết bị thị hàm số (y = left( x - 2 ight)^2+1+1) giỏi (y = x^2 - 4x + 6).

Vậy hàm số yêu cầu tìm là (y = x^2 - 4x + 6).


*


Một số em có thể sẽ lựa chọn nhầm câu trả lời D bởi nhớ nhầm phương trình mặt đường cong $y=f(x)$ sau khi được tịnh tiến sang đề xuất $p$ đơn vị là $y=f(x+p)$ là sai.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tìm tập xác minh của hàm số$y = left{ eginarrayldfrac1xquad khi;x ge 1\sqrt x + 1 quad khi;x

Xem thêm: Truyen Tranh Anh Nang Choi Chang, ✅ Ánh Nắng Chói Chang Chap 12 Truyen Tranh
*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát