Sử dụng các hàm để tính toán

-

Lý thuyết tổng đúng theo Tin học tập lớp 7 bài 4: Sử dụng những hàm nhằm tính toán, tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm nắm tắt triết lý và hơn 500 bài bác tập ôn luyện Tin 7. Hy vọng bộ tổng hợp kim chỉ nan Tin học lớp 7 để giúp học sinh củng nỗ lực kiến thức, ôn tập và được điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Tin học.

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm để tính toán


Bài 4: Sử dụng các hàm nhằm tính toán

A. LÝ THUYẾT

Nội dung chính:

- Ưu điểm của việc thực hiện hàm

- Nhập hàm nhằm tính toán

- một trong những hàm đối kháng giản

1. Hàm trong công tác bảng tính

• quan niệm hàm:

Hàm là những công thức được có mang sẵn từ bỏ trước, cần sử dụng dữ liệu ví dụ để tính toán.

• Ưu điểm khi sử dụng hàm:

+ dùng hàm hỗ trợ cho việc tính toán thuận lợi hơn.

+ tiết kiệm thời gian và tránh khỏi những không nên sót khi cần tự viết công thức.

+ rất có thể sử dụng địa chỉ cửa hàng ô nhằm tính toán.

Vd: tính trung bình cùng của 3 số

+ theo công thức: = (2 + 4 + 6)/3

+ theo hàm: =AVERAGE(2,4,6) hoặc =AVERAGE(A1,A2,A3) như hình ảnh dưới.

*

2. Cách áp dụng hàm

• Cú pháp của hàm:

- Phần 1: tên hàm( vd: AVERAGE, SUM, MIN,..)

- Phần 2: các biến. Các biến được liệt kê trong dấu “( )” và biện pháp nhau vì chưng dấu “,”.

• Đối số của hàm:

- Là những biến, vươn lên là ở đây có thể là 1 số, 1 showroom ô, hay như là một khối.

- con số đối số( biến) này dựa vào theo từng hàm không giống nhau.

• Sử dụng:

- B1: lựa chọn ô nên nhập và nháy đúp

- B2: gõ lốt =

- B3: gõ hàm theo cú pháp chuẩn, không thiếu thốn tên hàm cùng biến

- B4: nhận phím Enter

*

3. Một vài hàm hay dùng

a. Hàm tính tổng

- thương hiệu hàm: SUM

- Ý nghĩa: dùng để làm tính tổng cho 1 dãy những số.

- Cú pháp: =SUM(a,b,c…..).

- Ví dụ:

+, =SUM(15,24,45) tính tổng 3 số 15, 24, 45 dựa trên giá trị số cố kỉnh thể.

+, =SUM(A1,A2,A3) tính tổng 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ cửa hàng ô.

+, =SUM(A1:A3) tính tổng những số tự A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3.

Kết quả: 12

*

b. Hàm tính trung bình cộng

- tên hàm: AVERAGE

- Ý nghĩa: tính trung bình cộng của 1 dãy những số.

- Cú pháp: AVERAGE(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =AVERAGE(2,4,6) tính trung bình cùng 3 số 2, 4, 6 dựa vào giá trị số cố gắng thể.

+, =AVERAGE(A1,A2,A3) tính trung bình cộng 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, =AVERAGE(A1:A3) tính vừa đủ cộng những số từ A1 cho A3 bao hàm A1, A2, A3.

*

c. Hàm xác định giá trị lơn nhất

- thương hiệu hàm: MAX

- Ý nghĩa: xác minh số lớn số 1 trong 1 dãy những số.

- Cú pháp: MAX(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =MAX(2,4,6) xác định số lớn số 1 trong 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số vậy thể. Kết quả: 6

+, = MAX (A1,A2,A3) xác định số lớn nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên add ô.

+, =MAX(A1:A3) xác định số to nhất những số từ A1 cho A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 6 ( địa chỉ cửa hàng ô là A3)

*

d. Hàm xác minh giá trị nhỏ tuổi nhất

- tên hàm: MIN

- Ý nghĩa: xác định số bé dại nhất trong 1 dãy những số.

- Cú pháp: MIN(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, = MIN (2,4,6) xác minh số nhỏ nhất vào 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số rứa thể. Kết quả: 2

+, = MIN (A1,A2,A3) xác định số bé dại nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, = MIN (A1:A3) xác định số nhỏ nhất những số tự A1 cho A3 bao hàm A1, A2, A3. Kết quả: 2 ( địa chỉ ô là A1)

B. BÀI TẬP

Câu 1:Nếu trong một ô tính có các ký hiệu ########, điều này có nghĩa là?

A.Công thức nhập sai với bảng tính thông tin lỗi

B.Dòng chứa ô đó bao gồm độ cao thấp bắt buộc không hiển thị hết chữ số

C.Ô tính đó gồm độ rộng lớn hẹp buộc phải không hiển thị không còn chữ số

D.Nhập sai dữ liệu.


Nếu trong 1 ô tính có những ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là Ô tính đó có độ rộng hẹp buộc phải không hiển thị không còn chữ số

Đáp án: C


Câu 2:Hàm AVERAGE là hàm sử dụng để:

A.Tính tổng

B.

Xem thêm: Cách Làm Bài Tiếng Anh Viết Lại Câu Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Và Bài Tập

Tìm số nhỏ nhất

C.Tìm số trung bình cộng

D.Tìm số lớn nhất


Câu 3:Kết trái của hàm sau: =SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A.96

B.89

C.95

D.d.Không tiến hành được


Câu 4:Kết trái của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), vào đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A.23

B.21

C.20

D.Không triển khai được


Câu 6:Nếu khối A1:A5 theo lần lượt chứa những số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào tiếp sau đây đúng:

A.=MAX(A1,B5,15) cho hiệu quả là 15

B.=MAX(A1:B5, 15) cho kết quả là 27

C.=MAX(A1:B5) cho kết quả là 27

D.Tất cả đều đúng.


Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trong dãy các số. Ô tính B5 không tồn tại giá trị thì sẽ được bỏ qua do vậy hàm MAX(A1,B5,15) đó là tìm giá bán trị lớn số 1 của 10 cùng 15 là 15. Hàm MAX(A1:B5, 15) là tìm giá bán trị lớn số 1 của 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5 vứt qua). MAX(A1:B5) cho công dụng là 27.

Đáp án: D


Câu 8:Để tính quý giá trung bình của ô A1, B1, C1 những cách tính làm sao sau đâu là đúng:

A.=Sum ( A1+B1+C1)

B.=Average(A1,B1,C1)

C.=Average (A1,B1,C1)

D.Cả A, B, C đầy đủ đúng


hàm AVERAGE là hàm tính vừa phải cộng của một dãy các số. Vậy nhằm tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 trong Excel ta gõ =Average(A1,B1,C1).

Đáp án: B


Câu 9:Cho hàm =Sum(A5:A10) nhằm thực hiện?

A.Tính tổng của ô A5 với ô A10

B.Tìm giá bán trị lớn nhất của ô A5 với ô A10

C.Tính tổng tự ô A5 mang đến ô A10

D.Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất tự ô A5 mang lại ô A10


Câu 10:Trong Excel, mang sử một ô tính được nhập ngoại dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy hiệu quả của ô tính là bao nhiêu sau thời điểm ấn phím Enter?

A.11

B.12

C.13

D.Một tác dụng khác


Hàm SUM, MAX, MIN là hàm tính tổng, giá bán trị béo nhất, đưa trị nhỏ tuổi nhất của một dãy những số. Bắt buộc SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6)= 3 + 4 + 5 =12