Sử dụng hàm trong excel

-
Excel đến loadingvn.com 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn gồm thể dùng công thức dễ dàng để tính tổng những số trong một phạm vi (một nhóm các ô), tuy vậy hàm SUM dễ cần sử dụng hơn khi bạn làm việc với nhiều con số hơn. Lấy ví dụ như =SUM(A2:A6) ít có khả năng bị lỗi nhập keyboard hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Sử dụng hàm trong excel

*

Đây là cách làm dùng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong những dải ô A2:A4 cùng C2:C3. Bạn nhấn Enter sẽ được tổng 39787.

Để sinh sản công thức:

Nhập =SUM vào một trong những ô, tiếp theo sau là lốt ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là một đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức nên để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn ô A2 và kéo đến ô A6)

Gõ lốt phẩy (,) để phân làn đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối sản phẩm hai, C2:C3 (hoặc kéo để chọn các ô).

Gõ vệt đóng ngoặc ), rồi thừa nhận Enter

Mỗi đối số rất có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được phân làn bởi dấu phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu như bạn cần tính tổng cột hoặc hàng của các số sát nhau, dùng tính năng Tự Tính tổng để tính tổng những số.

Xem thêm: Download Yu


Bạn thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đó là một vài ba dữ liệu rất có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như chũm nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Vì chưng giá trị không thuộc dạng số vào tham chiếu ko diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị trong các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.