Thái ất tử vi trọn đời

-
tướng mạo Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho bé Yêu coi NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học tập Bói tênGieo QuẻPhong Thủy

*

coi SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM TÂN SỬU 2021

Hiện gồm 3 phần xem tử vi năm Tân Sử 2021. Phần 1 tử vi năm Tân Sử 2021 vày chùa Khánh Anh biên soạn.

Xem thêm: Thay Cảm Ứng Máy Tính Bảng As888, Thay Cảm Ứng Máy Tính Bảng Dell Lấy Liền

Phần 2 là Thái Ất phong thủy năm Tân Sử 2021 vì chưng Vương Dung Cơ luận giải. Phần 3 là tử vi phong thủy tổng quát lác năm Tân Sửu 2021. Qúy vị có thể chọn coi cả cha phần rồi tổng thích hợp lại, gần như câu hay lập lại nhiều có công dụng sảy ra hơn.

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM TÂN SỬU 2021

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 26 tuổiBính Tý - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Bính Tý -Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Tý 38 tuổiGiáp Tý - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tý - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tý 50 tuổiNhâm Tý - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tý - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tý 62 tuổiCanh Tý - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Canh Tý - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
SửuĐinh Sửu 25 tuổiĐinh Sửu - nam Mạng - Tân Sửu 2021 Đinh Sửu- nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Sửu 37 tuổiẤt Sửu - nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Sửu - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Sửu 49 tuổiQuý Sửu - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Sửu - nữ Mạng- Tân Sửu 2021
Tân Sửu 61 tuổiTân Sửu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Tân Sửu - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
DầnMậu dần 24 tuổiMậu dần dần - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Mậu dần dần - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính dần 36 tuổiBính dần dần - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Bính dần - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp dần 48 tuổiGiáp dần - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp dần - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm dần 60 tuổiNhâm dần dần - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm dần - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
MẹoĐinh Mẹo 35 tuổiĐinh Mẹo - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Đinh Mẹo - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Mẹo 47 tuổiẤt Mẹo - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Ất Mẹo - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Mẹo 59 tuổiQuý Mẹo- phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Mẹo - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Mẹo 23 tuổiKỷ Mẹo - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Mẹo - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
ThìnCanh Thìn 22 tuổi Canh Thìn - nam mạng - Tân Sửu 2021 Canh Thìn - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thìn 34 tuổiMậu Thìn - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thìn - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thìn 46 tuổiBính Thìn - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Bính Thìn - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Thìn 58 tuổiGiáp Thìn - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thìn - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thìn 70 tuổiNhâm Thìn - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thìn nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
TỵTân Tỵ 21 tuổiTân Tỵ - nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Tỵ - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Tỵ 33 tuổiKỷ Tỵ - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Tỵ - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Tỵ 45 tuổiĐinh Tỵ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Tỵ - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Tỵ 57 tuổiẤt Tỵ - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Ất Tỵ - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Tỵ 69 tuổiQuý Tỵ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Quý Tỵ - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
NgọNhâm Ngọ trăng tròn tuổiNhâm Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Ngọ - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Ngọ 32 tuổiCanh Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Canh Ngọ - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Ngọ 44 tuổiMậu Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Ngọ - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Ngọ 56 tuổiBính Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Ngọ - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Ngọ 68 tuổiGiáp Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Giáp Ngọ - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
MùiQúy hương thơm 19 tuổiQúy mùi hương - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Qúy hương thơm - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Tân hương thơm 31 tuổiTân hương thơm - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Tân mùi - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ mùi hương 43 tuổiKỷ mùi hương - nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ hương thơm - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh mùi 55 tuổiĐinh mùi hương - nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh hương thơm - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất mùi hương 67 tuổiẤt mùi hương - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Ất mùi hương - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
ThânGiáp Thân 18 tuổiGiáp Thân - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thân - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thân 30 tuổiNhâm Thân - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thân - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Thân 42 tuổiCanh Thân - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Canh Thân - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thân 54 tuổiMậu Thân - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thân - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thân 66 tuổiBính Thân - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Thân - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
DậuẤ Dậu 17 tuổiẤ Dậu - nam Mạng - Tân Sửu 2021Ấ Dậu - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Dậu 29 tuổiQuý Dậu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Quý Dậu - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Dậu 41 tuổiTân Dậu - nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Dậu - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Dậu 53 tuổiKỷ Dậu - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Dậu - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Dậu 65 tuổiĐinh Dậu - nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Dậu - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
TuấtGiáp Tuất 28 tuổiGiáp Tuất - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tuất - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tuất 40 tuổiNhâm Tuất - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tuất - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tuất 52 tuổiCanh Tuất - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Canh Tuất - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Tuất 64 tuổiMậu Tuất - nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Tuất - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
HợiẤt Hợi 27 tuổiẤt Hợi - nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Hợi - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Hợi 39 tuổiQuý Hợi - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Quý Hợi - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Hợi 51 tuổiTân Hợi - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Tân Hợi - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Hợi 63 tuổiKỷ Hợi - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Hợi - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
THÁI ẤT TỬ VI NĂM TÂN SỬU 2021TuổiNăm SinhNam mạngNữ mạng
1960Canh Tý nam mạngCanh Tý con gái mạng
1972Nhâm Tý nam giới mạngNhâm Tý cô bé mạng
1984Giáp Tý nam mạngGiáp Tý phụ nữ mạng
1996Bính Tý nam mạngBính Tý nữ mạng
2008Mậu Tý nam giới mạngMậu Tý phụ nữ mạng
SỬU1961Tân Sửu phái nam mạngTân Sửu đàn bà mạng
1973Quí Sửu phái mạnh mạngQuí Sửu thiếu phụ mạng
1985Ất Sửu phái nam mạngẤt Sửu nàng mạng
1997Đinh Sửu nam mạngĐinh Sửu bạn nữ mạng
2009Kỷ Sửu nam mạngKỷ Sửu cô gái mạng
DẦN1962Nhâm dần Nam mạngNhâm Dần phái nữ mạng
1974Giáp dần dần Nam mạngGiáp Dần thanh nữ mạng
1986Bính dần Nam mạngBính Dần chị em mạng
1998Mậu dần dần Nam mạngMậu Dần thiếu phụ mạng
2010Canh dần Nam mạngCanh Dần phái nữ mạng
MÃO1963Quí Mão phái nam mạngQuí Mão phụ nữ mạng
1975Ất Mão nam giới mạngẤt Mão chị em mạng
1987Đinh Mão phái mạnh mạngĐinh Mão phái nữ mạng
1999Kỷ Mão nam giới mạngKỷ Mão nữ giới mạng
2011Tân Mão nam mạngTân Mão cô bé mạng
THÌN1952Nhâm Thìn phái mạnh mạngNhâm Thìn thanh nữ mạng
1964Giáp Thìn nam mạngGiáp Thìn nữ giới mạng
1976Bính Thìn phái mạnh mạngBính Thìn người vợ mạng
1988Mậu Thìn nam giới mạngMậu Thìn nữ mạng
2000Canh Thìn phái mạnh mạngCanh Thìn chị em mạng
TỴ1953Quí Tỵ phái nam mạngQuí Tỵ chị em mạng
1965Ất Tỵ nam giới mạngẤt Tỵ nàng mạng
1977Đinh Tỵ phái nam mạngĐinh Tỵ phụ nữ mạng
1989Kỷ Tỵ nam giới mạngKỷ Tỵ thiếu phụ mạng
2001Tân Tỵ nam giới mạngTân Tỵ phái nữ mạng
NGỌ1954Giáp Ngọ nam mạngGiáp Ngọ phụ nữ mạng
1966Bính Ngọ nam giới mạngBính Ngọ phụ nữ mạng
1978Mậu Ngọ phái mạnh mạngMậu Ngọ chị em mạng
1990Canh Ngọ phái nam mạngCanh Ngọ thiếu phụ mạng
2002Nhâm Ngọ nam giới mạngNhâm Ngọ chị em mạng
MÙI1955Ất hương thơm Nam mạngẤt Mùi nàng mạng
1967Đinh hương thơm Nam mạngĐinh Mùi thiếu nữ mạng
1979Kỷ mùi Nam mạngKỷ Mùi bạn nữ mạng
1991Tân mùi hương Nam mạngTân Mùi thiếu nữ mạng
2003Quí mùi Nam mạngQuí Mùi nàng mạng
THÂN1956Bính Thân phái nam mạngBính Thân bạn nữ mạng
1968Mậu Thân nam giới mạngMậu Thân cô gái mạng
1980Canh Thân nam mạngCanh Thân cô bé mạng
1992Nhâm Thân nam mạngNhâm Thân phụ nữ mạng
2004Giáp Thân nam giới mạngGiáp Thân cô bé mạng
DẬU1957Đinh Dậu nam mạngĐinh Dậu con gái mạng
1969Kỷ Dậu phái nam mạngKỷ Dậu đàn bà mạng
1981Tân Dậu phái nam mạngTân Dậu chị em mạng
1993Quí Dậu nam giới mạngQuí Dậu phái nữ mạng
2005Ất Dậu nam giới mạngẤt Dậu chị em mạng
TUẤT1958Mậu Tuất phái nam mạngMậu Tuất người vợ mạng
1970Canh Tuất nam mạngCanh Tuất thanh nữ mạng
1982Nhâm Tuất phái nam mạngNhâm Tuất người vợ mạng
1994Giáp Tuất nam mạngGiáp Tuất thanh nữ mạng
2006Bính Tuất phái mạnh mạngBính Tuất nữ mạng
HỢI1959Kỷ Hợi phái nam mạngKỷ Hợi nữ mạng
1971Tân Hợi phái mạnh mạngTân Hợi bạn nữ mạng
1983Quí Hợi nam mạngQuí Hợi thanh nữ mạng
1995Ất Hợi phái mạnh mạngẤt Hợi phái nữ mạng
2007Đinh Hợi nam giới mạngĐinh Hợi nàng mạng
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM TÂN SỬU 2021
Tử vi tổng thể năm Tân Sửu 2021
Năm sinhNam mạngNữ mạng
1950Canh dần dần – phái mạnh mạngCanh dần dần – cô gái mạng
1951Tân Mão – nam mạngTân Mão – phái nữ mạng
1952Nhâm Thìn – phái nam mạngNhâm Thìn – nàng mạng
1953Quý Tỵ – phái mạnh mạngQuý Tỵ – thiếu phụ mạng
1954Giáp Ngọ – nam giới mạngGiáp Ngọ – cô gái mạng
1955Ất mùi – phái nam mạngẤt mùi hương – đàn bà mạng
1956Bính Thân – nam mạngBính Thân – nữ giới mạng
1957Đinh Dậu – nam giới mạngĐinh Dậu – thanh nữ mạng
1958Mậu Tuất – phái nam mạngMậu Tuất – con gái mạng
1959Kỷ Hợi – nam mạngKỷ Hợi – cô gái mạng
1960Canh Tý – phái mạnh mạngCanh Tý – đàn bà mạng
1961Tân Sửu – nam giới mạngTân Sửu – thanh nữ mạng
1962Nhâm dần – nam giới mạngNhâm dần – thiếu phụ mạng
1963Quý Mão – phái nam mạngQuý Mão – phụ nữ mạng
1964Giáp Thìn – phái mạnh mạngGiáp Thìn – đàn bà mạng
1965Ất Tỵ – phái nam mạngẤt Tỵ – đàn bà mạng
1966Bính Ngọ – phái nam mạngBính Ngọ – cô gái mạng
1967Đinh hương thơm – phái mạnh mạngĐinh mùi – đàn bà mạng
1968Mậu Thân – nam mạngMậu Thân – đàn bà mạng
1969Kỷ Dậu – nam mạngKỷ Dậu – phụ nữ mạng
1970Canh Tuất – nam mạngCanh Tuất – cô bé mạng
1971Tân Hợi – phái mạnh mạngTân Hợi – thanh nữ mạng
1972Nhâm Tý – phái mạnh mạngNhâm Tý – thiếu phụ mạng
1973Quý Sửu – phái nam mạngQuý Sửu – nữ mạng
1974Giáp dần dần – nam mạngGiáp dần dần – nàng mạng
1975Ất Mão – phái nam mạngẤt Mão – nữ giới mạng
1976Bính Thìn – nam giới mạngBính Thìn – nữ mạng
1977Đinh Tỵ – phái mạnh mạngĐinh Tỵ – thiếu phụ mạng
1978Mậu Ngọ – phái nam mạngMậu Ngọ – phụ nữ mạng
1979Kỷ mùi hương – nam giới mạngKỷ mùi – nàng mạng
1980Canh Thân – nam giới mạngCanh Thân – thiếu nữ mạng
1981Tân Dậu – phái nam mạngTân Dậu – thiếu nữ mạng
1982Nhâm Tuất – phái mạnh mạngNhâm Tuất – chị em mạng
1983Quý Hợi – nam mạngQuý Hợi – thiếu phụ mạng
1984Giáp Tý – nam mạngGiáp Tý – con gái mạng
1985Ất Sửu – nam giới mạngẤt Sửu – đàn bà mạng
1986Bính dần – phái nam mạngBính dần dần – cô bé mạng
1987Đinh Mão – phái nam mạngĐinh Mão – nữ giới mạng
1988Mậu Thìn – phái mạnh mạngMậu Thìn – người vợ mạng
1989Kỷ Tỵ – phái nam mạngKỷ Tỵ – nữ giới mạng
1990Canh Ngọ – nam giới mạngCanh Ngọ – thiếu nữ mạng
1991Tân mùi – phái mạnh mạngTân mùi – nữ mạng
1992Nhâm Thân – phái nam mạngNhâm Thân – thiếu nữ mạng
1993Quý Dậu – phái mạnh mạngQuý Dậu – cô gái mạng
1994Giáp Tuất – nam giới mạngGiáp Tuất – người vợ mạng
1995Ất Hợi – nam mạngẤt Hợi – cô gái mạng
1996Bính Tý – nam mạngBính Tý – thanh nữ mạng
1997Đinh Sửu – phái nam mạngĐinh Sửu – thanh nữ mạng
1998Mậu dần – nam giới mạngMậu dần – phụ nữ mạng
1999Kỷ Mão – nam giới mạngKỷ Mão – thiếu phụ mạng
2000Canh Thìn – nam giới mạngCanh Thìn – thiếu nữ mạng
2001Tân Tỵ – phái nam mạngTân Tỵ – cô gái mạng
2002Nhâm Ngọ – nam giới mạngNhâm Ngọ – bạn nữ mạng
2003Quý mùi – phái nam mạngQuý mùi hương – đàn bà mạng
2004Giáp Thân – nam giới mạngGiáp Thân – nữ giới mạng
2005Ất Dậu – phái mạnh mạngẤt Dậu – đàn bà mạng
2006Bính Tuất – phái nam mạngBính Tuất – thiếu nữ mạng
2007Đinh Hợi – phái mạnh mạngĐinh Hợi – phái nữ mạng
2008Mậu Tý – nam mạngMậu Tý – thanh nữ mạng
2009Kỷ Sửu – phái mạnh mạngKỷ Sửu – thiếu nữ mạng