Thẩm định quy trình định lượng

-

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (117.94 KB, 14 trang )


Bạn đang xem: Thẩm định quy trình định lượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT trong VIÊN NÉN BAO PHIM PHÓNG THÍCH KÉO DÀI INDAPAMIDLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA 1BÌNH DƯƠNG - 2013iBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT trong VIÊN NÉN BAO PHIM PHÓNG THÍCH KÉO DÀI INDAPAMIDChuyên ngành: chu chỉnh Thuốc – Độc ChấtMã số: 60.73.15LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA 1 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VÕ THỊ BẠCH HUỆBình Dương – 2013iiLỜI CAM ĐOAN Tôi khẳng định đây là công trình phân tích của tôi. Các số liệu, hiệu quả nêu trong luận văn là chân thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. IiiMỤC LỤCTrangLời khẳng định ii
Mục lục iiiDanh mục những từ viết tắt viDanh mục các bảng viiDanh mục những hình ixDanh mục phụ lục xLời cảm ơn xiiiChương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1Chương 2. TỔNG quan tiền TÀI LIỆU 22.1. HOẠT CHẤT INDAPAMID 22.1.1. Cấu trúc phân tử 22.1.2. Cách thức tổng hợp indapamid 22.1.3. đặc thù lý hóa 32.1.4. Đặc điểm Dược lực với Dược hễ học 42.1.5. Dạng bào chế 62.2. NGUYÊN TẮC KIỂM NGHIỆM 62.3. VIÊN NÉN BAO PHIM PHÓNG THÍCH KÉO DÀI INDAPAMID STADA 1,5 MG SR 82.3.1. Viên công dụng kéo nhiều năm 82.3.1.1. Khái niệm bắt đầu 82.3.1.2. Kỹ thuật pha trộn 92.3.2. Tá dược tương quan sử dụng trong thành quả 112.3.3. Phương pháp sản xuất 122.3.4. Yêu thương cầu bảo quản 132.3.5. Kiểm tra 13iv2.3.5.1. Chu chỉnh bằng cách thức sắc cam kết lỏng tính năng cao 132.3.5.2. Thông số kỹ thuật thẩm định 18Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 233.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - HÓA CHẤT - DUNG MÔI - TRANG THIẾT BỊ 23
3.1.1. Đối tượng phân tích 233.1.2. Hóa chất - Dung môi 243.1.3. Trang đồ vật 253.2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 253.2.1. Xây dựng tiến trình định lượng indapamid bằng cách thức sắc cam kết lỏng hiệu năng cao 253.2.2. Khảo sát, lựa chọn lọc những điều khiếu nại sắc ký 273.2.1.2. Xác định cách thức 253.2.3. Thẩm định cách thức 283.2.3.1 Tính tương thích khối hệ thống 303.2.3.2. Tính đặc hiệu 303.2.3.3. Tính tuyến đường tính 313.2.3.4. Độ đúng 323.2.3.5. Độ tái diễn 333.2.3.6. Độ đúng chuẩn trung gian 333.2.3.7. Khoảng xác minh 343.2.3.8. Độ định hình của dung dịch đối chiếu 343.2.3.9. Độ thô 35Chương 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 364.1. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP 364.1.1. Khảo sát đk cột sắc ký 364.1.2. Khảo sát điều tra điều kiện vận tốc dòng 384.1.3. Khảo sát điều tra dung môi pha chủng loại 384.1.4. Lựa chọn thể tích tiêm, detector 39v4.2. QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG INDAPAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO 394.3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 414.3.1.Tính tương thích hệ thống 414.3.2.Tính quánh hiệu 42
4.3.3.Tính con đường tính 444.3.4.Độ đúng 464.3.5. Độ lặp lại 474.3.6. Độ đúng chuẩn trung gian 484.3.7.Khoảng khẳng định 504.3.8. Độ ổn định của dung dịch so với 504.3.9. Độ thô 524.4.TỔNG KẾT - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 514.5. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM TRÊN 3 LÔ 53Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 595.1.1. Phương thức 595.1.2. Thẩm định phương pháp phân tích 595.1.3. Kết luận 605.2. ĐỀ NGHỊ 60TÀI LIỆU THAM KHẢO 57PHỤ LỤC PL-1viDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTTừ viết tắt tự nguyên Nghĩa tiếng Việt% Phần trămASAsymmetry factor hệ số kéo đuôi (hệ số đối xứng)RSResolution Độ phân giảiC Concentration Nồng độe Confidence limit số lượng giới hạn tin cậyHPLC High performance liquid chromatography Sắc cam kết lỏng tính năng caop nút ý nghĩa
PDA Photo diode array hàng diod quangPL Phụ lụcRSD Relative standard deviation Độ lệch chuẩn chỉnh tương đốiS diện tích picSD Standard deviation Độ lệch chuẩnS/N Signal/Noise Tỉ số tín hiệu/nhiễutRRetention time thời gian lưuDĐVN Dược điển Việt NamBP British Pharmacopoeia Dược điển AnhUSP United State Pharmacopoeia Dược điển MỹACN Acetonitril AcetonitrilMeOH Methanol MethanolEtH Ethanol EthanolTB Trung bìnhTEA Triethylamine TriethylaminTLC Thin layer chromatography Sắc ký lớp mỏng xTBGiá trị trung bìnhTDKD tác dụng kéo dàiviiDANH MỤC CÁC BẢNGTrangBảng 2-1. Thành phần phương pháp 11Bảng 3-1. Danh sách hoạt chất và tá dược 24Bảng 3-2. List hóa chất và dung môi 24Bảng 3-3. List thiết bị chu chỉnh 25Bảng 3.4. Các yếu tố yêu cầu khảo sát phương thức sắc ký kết 28
Bảng 3-5. Nồng độ những dung dịch – tính đường tính 31Bảng 4-1. Tính chất của một số pha động trong sắc ký lỏng 37Bảng 4-2. Hiệu quả khảo sát tốc độ dòng 38Bảng 4-3. Khảo sát điều tra tính tan trong dung môi 38Bảng 4-4. Kết quả tính tương thích hệ thống 42Bảng 4-5. Thành phần placebo 43Bảng 4-6. Sự phụ thuộc vào của diện tích s pic vào độ đậm đặc 46Bảng 4-7. Mật độ dung dịch chuẩn – độ đúng 46Bảng 4-8. Tác dụng độ đúng 46Bảng 4-9. Mật độ dung dịch chuẩn – độ tái diễn 47Bảng 4-10. Hiệu quả độ lặp lại 47Bảng 4-11. Nồng độ dung dịch chuẩn – độ đúng đắn trung gian 48Bảng 4-12. Hiệu quả - độ đúng chuẩn trung gian 48Bảng 4-13. Hiệu quả so sánh thân độ tái diễn và độ chính xác trung gian 49Bảng 4-14. Tác dụng phân tích hồi quy đối chiếu độ đúng mực 49viiiBảng 4-15. Mật độ dung dịch chuẩn – độ bình ổn của dung dịch 50Bảng 4-16. Tác dụng độ bình ổn của dung dịch chuẩn 50Bảng 4-17. Công dụng độ bình ổn của hỗn hợp thử 51Bảng 4-18. Mật độ dung dịch chuẩn – độ thô của dung dịch 52Bảng 4-19. Kết quả biến hóa pH dung dịch đệm – độ thô của dung dịch 52Bảng 4-20. Kết quả đổi khác tỷ lệ pha cồn – độ thô của hỗn hợp 53Bảng 4-21. Kết quả đổi khác tốc độ dòng – độ thô của dung dịch 54Bảng 4-22. Kết quả thẩm định phương pháp phân tích 55Bảng 4-23. Nồng độ dung dịch chuẩn – kiểm định trên 3 lô kết quả 56Bảng 4-24. Công dụng kiểm nghiệm độ đồng đều hàm lượng trên lô 010813/0011 57Bảng 4-25. Hiệu quả kiểm nghiệm độ đồng đều lượng chất trên lô 020813/0012 57Bảng 4-26. Công dụng kiểm nghiệm độ đồng đều lượng chất trên lô 030813/0013 58Bảng PL3-1. Kết quả kiểm nghiệm độ hòa hợp lô 050413/0041, thời gian 4 giờ đồng hồ PL33
Bảng PL3-2. Tác dụng kiểm nghiệm độ tổ hợp lô 050413/0041, thời gian 8 tiếng PL33Bảng PL3-3. Kết quả kiểm nghiệm độ kết hợp lô 050413/0041, thời gian 16 giờ đồng hồ PL33ixDANH MỤC CÁC HÌNHTrangHình 2.1. Cấu trúc phân tử của indapamid 2Hình 2.2. Tạp A: (2RS)-2-methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indol 7Hình 2.3. Tạp B: 4-chloro-N-(2-methyl-1H-indo1-1-y1>-3-sulphamoylbenzamid. .7Hình 2.4. Sắc cam kết đồ một hóa học 14Hình 2.5. Tính bất đối của pic 16Hình 2.6. Mô tả sự tách hai chất A cùng B với 3 độ phân giải 17Hình 3.1. Hình chụp viên nén bao phim phóng thích kéo dãn Indapamid STADA 1,5 mg SR 23Hình 4-1: Đồ thị liên quan tuyến tính 45xDANH MỤC PHỤ LỤCPhụ lục 1. Những sắc ký đồ đại diện thẩm định phương thức phân tích PL1PL 1.1. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh – tính tương thích khối hệ thống PL1PL 1.2. Sắc ký kết đồ của mẫu trắng – độ quánh hiệu PL2PL 1.3. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh – độ quánh hiệu PL2PL 1.4. Sắc ký kết đồ của chủng loại placebo – độ sệt hiệu PL3PL 1.5. Sắc ký kết đồ của mẫu mã placebo thêm chuẩn chỉnh – độ đặc hiệu PL3PL 1.6. Sắc ký đồ của chủng loại thử – độ sệt hiệu PL4PL 1.7. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn chỉnh – tính con đường tính PL5PL 1.8. Sắc ký kết đồ của mẫu mã nồng độ 70% - tính đường tính PL5PL 1.9. Sắc ký đồ của chủng loại nồng độ 80% - tính tuyến đường tính PL6PL 1.10. Sắc ký đồ của mẫu mã nồng độ 90% - tính tuyến tính PL6PL 1.11. Sắc ký đồ của mẫu nồng độ 100% - tính tuyến đường tính PL7
PL 1.12. Sắc ký đồ của mẫu mã nồng độ 110% - tính tuyến tính PL7PL 1.13. Sắc cam kết đồ của mẫu mã nồng độ 120% - tính tuyến tính PL8PL 1.14. Sắc ký đồ của chủng loại nồng độ 130% - tính đường tính PL8PL 1.15. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn chỉnh – độ đúng PL9PL 1.16. Sắc ký đồ của chủng loại nồng độ 70% – độ đúng PL9PL 1.17. Sắc ký đồ của chủng loại nồng độ 100% – độ đúng PL10PL 1.18. Sắc ký đồ của mẫu mã nồng độ 130% – độ đúng PL10PL 1.19. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn chỉnh – độ lặp lại PL11PL 1.20. Sắc cam kết đồ của mẫu thử 1 – độ lặp lại PL11PL 1.21. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn – độ đúng đắn trung gian PL12xiPL 1.22. Sắc ký đồ của mẫu thử 1 – độ đúng đắn trung gian PL12PL 1.23. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn – độ bình ổn dung dịch PL13PL 1.24. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn 2h – độ bất biến dung dịch PL13PL 1.25. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn 4h – độ ổn định dung dịch PL14PL 1.26. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh 6h – độ ổn định dung dịch PL14PL 1.27. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh 8h – độ bất biến dung dịch PL15PL 1.28. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh 10h – độ ổn định dung dịch PL15PL 1.29. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn 12h – độ bất biến dung dịch PL16PL 1.30. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn 14h – độ bình ổn dung dịch PL16PL 1.31. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn 16h – độ ổn định dung dịch PL17PL 1.32. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh 18h – độ bất biến dung dịch PL17PL 1.33. Sắc ký kết đồ của mẫu chuẩn 20h – độ ổn định dung dịch PL18PL 1.34. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh 22h – độ bất biến dung dịch PL18PL 1.35. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh 24h – độ bất biến dung dịch PL19PL 1.36. Sắc ký kết đồ của mẫu thử – độ ổn định dung dịch PL19PL 1.37. Sắc cam kết đồ của mẫu thử 2h – độ định hình dung dịch PL20PL 1.38. Sắc ký kết đồ của chủng loại thử 4h – độ bất biến dung dịch PL20PL 1.39. Sắc cam kết đồ của chủng loại thử 6h – độ định hình dung dịch PL21PL 1.40. Sắc ký đồ của mẫu mã thử 8h – độ bất biến dung dịch PL21
PL 1.41. Sắc cam kết đồ của chủng loại thử 10h – độ ổn định dung dịch PL22PL 1.42. Sắc ký kết đồ của mẫu thử 12h – độ bất biến dung dịch PL22PL 1.43. Sắc ký đồ của mẫu thử 14h – độ bình ổn dung dịch PL23PL 1.44. Sắc ký kết đồ của chủng loại thử 16h – độ bất biến dung dịch PL23xiiPL 1.45. Sắc cam kết đồ của mẫu thử 18h – độ định hình dung dịch PL24PL 1.46. Sắc cam kết đồ của chủng loại thử 20h – độ định hình dung dịch PL24PL 1.47. Sắc ký đồ của mẫu mã thử 22h – độ ổn định dung dịch PL25PL 1.48. Sắc ký đồ của mẫu mã thử 24h – độ ổn định dung dịch PL25PL 1.49. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn chỉnh tại pH 3.4 – độ thô PL26PL 1.50. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn chỉnh tại pH 3.0 – độ thô PL26PL 1.51. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn tại tốc độ dòng 1,1 ml/phút – độ thô PL27PL 1.52. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn chỉnh tại tốc độ dòng 0,9 ml/phút – độ thô PL27PL 1.53. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn pha cồn ACN : dung dịch đệm pH 3,2 (52 : 48) – độ thô PL28PL 1.54. Sắc ký đồ của mẫu chuẩn pha hễ ACN : hỗn hợp đệm pH 3,2 (48 : 52) – độ thô PL28Phụ lục 2: tác dụng kiểm nghiệm trên 3 lô PL29PL 2.55. Sắc cam kết đồ của mẫu chuẩn chỉnh – kiểm tra trên 3 lô PL29PL 2.56. Sắc cam kết đồ của mẫu thử 1 – lô 010813/0011 PL29PL 2.57. Sắc ký kết đồ của mẫu thử 1 – lô 020813/0012 PL30PL 2.58. Sắc ký đồ của mẫu thử 1 – lô 030813/0013 PL30Phụ lục 3: nghiên cứu mở rộng chủ đề PL31PL 3.1: Sắc ký đồ Độ kết hợp – 4 tiếng PL34PL3.2: Sắc ký kết đồ Độ hài hòa – 8 giờ đồng hồ PL35PL3.3: Sắc ký đồ Độ kết hợp – 16 giờ đồng hồ PL35xiiiLỜI CẢM ƠNĐầu tiên mang đến em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với

*
yếu tố hoàn cảnh xây dựng và tiến hành quy chế trả lương tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí tỉnh nam định 61 819 5

Xem thêm: Tên Fb Hay, Tổng Hợp Những Tên Hay Cho Facebook Hay, Chất Như Nước Cất

*
Luận văn tốt nghiệp DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA 1_XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT vào VIÊN NÉN BAO PHIM PHÓNG THÍCH KÉO DÀI INDAPAMID 14 1 6
*
XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT vào VIÊN NÉN BAO PHIM PHÓNG THÍCH KÉO DÀI INDAPAMID 14 1 9
*
phát hành và thẩm định cách thức kiểm nghiệm thuốc xịt mũi nasonex 97 533 2
*
tạo ra và thẩm định cách thức HPLC định lượng EToricoxib trong dược phẩm viên nén 4 496 9
*
Khoá luận tốt nghiệp xây dựng phương pháp định lượng hoạt hóa học nitidine trong cây xuyên tiêu ( zanthoxylum nitidum) 46 479 1
*
Trình Tự, giấy tờ thủ tục Xây Dựng với Thẩm Định Đề Án Vị Trí việc Làm Trong cơ sở Hành bao gồm Đơn Vị Sự Nghiệp 26 408 0
*
Xây dựng phương thức định lượng vi-ta-min b5 trong viên nang mềm carmanus 67 557 6
*
Xây dựng cách thức định lượng để kiểm tra viên nén nifedipin TDKD 67 657 0
*
Xây dựng cách thức định lượng acid chlorogenic trong viên nang mềm ngã gan bởi sắc cam kết lỏng tính năng cao 123 441 3
*


(115 KB - 14 trang) - XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HOẠT CHẤT trong VIÊN NÉN BAO PHIM PHÓNG THÍCH KÉO DÀI INDAPAMID