Tiếng hy lạp tiếng anh là gì

-

Nhiều bạn vướng mắc tên tiếng anh của những nước trên nhân loại gọi như vậy nào. Tương quan đến chủ đề này, Vui mỉm cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Hy Lạp giờ anh là gì, phiên âm và giải pháp đọc như thế nào. Đồng thời, loadingvn.com cũng trở thành đưa ra tên của một số đất nước phổ thay đổi khác để chúng ta tham khảo khi muốn gọi tên.

Bạn đang xem: Tiếng hy lạp tiếng anh là gì


*
Nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh

Nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh là gì


Greece /ɡriːs/

https://loadingvn.com/wp-content/uploads/2022/04/greece.mp3

Để phạt âm đúng từ bỏ Greece các bạn chỉ buộc phải nghe vạc âm chuẩn chỉnh vài lần sau đó kết phù hợp với đọc phiên âm là có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Nếu bạn không biết đọc phiên âm của trường đoản cú Greece thì hoàn toàn có thể xem nội dung bài viết Hướng dẫn hiểu phiên âm tiếng anh để biết phương pháp đọc nhé. Ngoại trừ ra, có một giữ ý nhỏ dại đó là Greece là tên đất nước (tên riêng) nên lúc viết chúng ta hãy viết hoa chữ cái thứ nhất (G).

Xem thêm: Cập Nhật Nhà Cung Cấp Iphone Của Bạn, Installation (Computer Programs)

*
Nước Hy Lạp tiếng anh là gì

Phân biệt Greece cùng Greek

Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn thân Greece và Greek, hai từ này sẽ không không giống nhau về nghĩa. Greece là tên của nước Hy Lạp trong giờ đồng hồ anh, còn Greek nhằm chỉ phần lớn thứ trực thuộc về nước Hy Lạp như thể người Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp, tiếng Hy Lạp. Nếu bạn có nhu cầu nói về nước Hy Lạp thì đề xuất dùng từ Greece chứ không phải Greek.

*
Nước Hy Lạp giờ anh là gì

Tên của một số nước nhà khác trên nỗ lực giới

Northern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-lenCambodia /kæmˈbəʊ.di.ə/: nước CampuchiaSingapore /ˌsɪŋ.əˈpɔː/: nước Sing-ga-poIran /ɪˈrɑːn/: nước I-ranBulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-riNetherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà LanParaguay /ˈpær.ə.ɡwaɪ/: nước ParaguayZambia /ˈzæm.bi.ə/: nước Dăm-bi-aNew Zealand /ˌnjuː ˈziː.lənd/: nước Niu-di-lânGuatemala /ˌɡwɑː.təˈmɑː.lə/: nước Goa-tê-ma-laEstonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-aTunisia /ˈtʃuː.nɪz.i.ə/: nước Tuy-ni-diSri Lanka /ˌsriː ˈlæŋ.kə/: nước Sờ-ri-lan-caLaos /laʊs/: nước LàoLatvia /ˈlæt.vi.ə/: nước Lat-vi-aMexico /ˈmek.sɪ.kəʊ/: nước Mê-xi-côMadagascar /ˌmæd.əˈɡæs.kər/: nước Ma-đa-gát-caSaudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê ÚtTaiwan /taɪˈwɑːn/: nước Đài LoanUkraine /juːˈkreɪn/: nước U-cờ-rai-naThailand /ˈtaɪ.lænd/: nước Thái LanBrazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xinLibya /ˈlɪb.i.ə/: nước Li-bi-aNorway /ˈnɔː.weɪ/: nước na UyAlgeria /ælˈdʒɪə.ri.ə/: nước An-giê-ri-aBotswana /bɒtˈswɑː.nə/: nước Bót-goa-naSouth Korea /kəˈriː.ə/: nước Hàn QuốcSweden /ˈswiː.dən/: nước Thụy ĐiểnSerbia /ˈsɜː.bi.ə/ : nước Se-bi-a;America /əˈmer.ɪ.kə/: nước MỹIsrael /ˈɪz.reɪl/:nước Ích-xa-renIreland /ˈaɪə.lənd/: nước Ai-lenAngola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-laEngland /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước AnhSpain /speɪn/: nước Tây cha NhaBolivia /bəˈlɪv.i.ə/: nước Bô-li-vi-aMorocco /məˈrɒk.əʊ/: nước Ma-rốcUruguay /ˈjʊə.rə.ɡwaɪ/: nước U-ru-goayPortugal /ˈpɔː.tʃə.ɡəl/: nước người thương Đào NhaEast Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-moKenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-aJamaica /dʒəˈmeɪ.kə/: nước Jam-mai-caCzech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước cùng hòa Séc

Như vậy, nếu khách hàng thắc mắc nước Hy Lạp tiếng anh là gì thì câu trả lời là Greece, phiên âm phát âm là /ɡriːs/. Khi viết từ bỏ này bạn luôn luôn phải viết hoa chữ cái dầu tiên (G) vì đấy là tên riêng. ở kề bên từ Greece còn tồn tại từ Greek các bạn hay bị nhầm lẫn, Greek nghĩa là fan Hy Lạp hoặc giờ đồng hồ Hy Lạp chứ không phải nước Hy Lạp.