Tổ chức thông tin trong máy tính

-

Bài 11. Tổ chức thông tin trong vật dụng tính

1. Tệp tin

a. Khái niệm tệp tin

- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ tin tức trên thiết bị lưu trữ.

Bạn đang xem: Tổ chức thông tin trong máy tính

- Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài ba kí tự hoặc tất cả thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.

b. Những kiểu của tệp tin

Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video...

Các tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ...

Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát...

Các chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi...

c. Thương hiệu tệp

Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng thương hiệu tệp.

Quy ước đặt tên tệp: Gồm 2 phần, phần tên với phần mở rộng, nhị phần này được phân cách bằng một dấu chấm.

.

*

Hình 1. Một số tệp tin trong thiết bị tính​

2. Thư mục

a. Khái niệm thư mục

Thư mục là nơi chứa tệp tin và các thư mục khác.

Xem thêm: Tiến Lên Miền Nam Offline 17+, Game Đánh Bài Tiến Lên Đổi Thưởng Online

*

Hình 2. Một số thư mục trong máy tính​

b. Phân loại thư mục

Thư mục được phân thành 3 loại:

- Thư mục Gốc: là thư mục quanh đó cùng (không gồm thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên vào đĩa.

- Thư mục Mẹ: là Thư mục có chứa những thư mục con bên trong.

- Thư mục Con: là thư mục bên phía trong thư mục Mẹ.

c. Một số lưu ý

- các Thư mục trong cùng một thư mục Mẹ thì không được trùng thương hiệu nhau và tên của thư mục không có phần mở rộng.

- các Tệp tin trong thuộc một thư mục thì không được trùng thương hiệu nhau .

- Thư mục nhưng mà không chứa thư mục nhỏ và tệp tin làm sao được gọi là thư mục rỗng.

*

Hình 3. Cấu trúc thư mục mẹ - con​

3. Đường dẫn

- Để đến được một tệp tuyệt thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó.

- Đường dẫn là hàng tên các thư mục lồng nhau đặt giải pháp nhau bởi dấu , bắt đầu từ một thư mục xuất phát làm sao đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

*

Hình 4. Ví dụ về đường dẫn tới tệp cùng thư mục​

4. Các thao tác làm việc chính với tệp cùng thư mục

Hệ điều hành có thể chấp nhận được người dùng tất cả thể thực hiện các thao tác làm việc sau đối với những thưc mục với tệp tin: