Siêu nhân kị sĩ rồng

-

Nội dung phim Kishiryu Sentai Ryusoulger

Kishiryu Sentai Ryuusouger (Siêu Nhân tránh Sĩ khủng long thời tiền sử Ryusoulger) hay Chiến nhóm Kị sỹ long Ryusoulger hoặc Chiến đội Kị sỹ khủng long Ryusoulger. Đây là phim dị nhân anh hùng thứ 43 được khởi chiếu năm 2019, sau khoản thời gian phim dị nhân anh hùng Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger kết thúc.

*
*
*
*
*
*

Kishiryu Sentai Ryusoulger Pink