Tin công giáo việt nam

-

Qua nay trên mạng lan truyền cách chóng mặt về vụ việc phụ thân Phanxicô Xaviê vẫn dâng Thánh Lễ bị một tổ người quấy rối. Có lẽ rằng nặng nài nỉ nhất sẽ là hành vi...


*

NÓNG! GP Kontum lên tiếng về vụ câu hỏi Cán cỗ phá rối và xúc phạm Thánh Lễ tại Giáo chúng ta Phaolô, trực thuộc Gx Đăk Giấc


*

*