Tóc bảnh như lông lol

-
haicau25011999): "Bực không còn cả mình