Bài tập vật lý 9 chương 1 có đáp án

-

Bài bao gồm đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm trang bị lí 9 chương 1: Điện học (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, tất cả phần xem hiệu quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Cường độ loại điện đi sang 1 dây dẫn là I1, lúc hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn này là U1= 7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ sở hữu được cường độ I2lớn gấp bao nhiêu lần trường hợp hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng lên 10,8V?

A. 1,5 lầnB. 3 lầnC. 2,5 lầnD. 2 lần

Câu 2:Nội dung định cơ chế Ôm là:

A. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây dẫn cùng tỉ lệ với năng lượng điện trở của dây.B. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn cùng không tỉ trọng với năng lượng điện trở của dây.C. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện gắng giữa nhì đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng nghịch cùng với hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn và tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở của dây.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 chương 1 có đáp án

Câu 3:Kết luận nào sau đây là đúng khi nói đến hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu đoạn mạch mắc nối tiếp?

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện nắm giữa nhị đầu đoạn mạch:

A. Bởi hiệu điện vắt giữa hai đầu mỗi điện biến đổi phần.B. Bởi tổng hiệu điện ráng giữa hai đầu mỗi điện đổi mới phần.C. Bằng các hiệu điện vậy giữa nhì đầu từng điện đổi thay phần.D. Luôn nhỏ tuổi hơn tổng các hiệu điện ráng giữa hai đầu mỗi điện đổi mới phần.

Câu 4:Cho hai điện trở, R1= 15 chịu đựng được cái điện có cường độ về tối đa 2A với R2= 10 chịu được chiếc điện bao gồm cường độ về tối đa 1A. Hiệu điện thế buổi tối đa có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm R1và R2mắc tuy nhiên song là:

A. 40VB. 10VC. 30VD. 25V

Câu 5:Điện trở tương tự của đoạn mạch AB gồm sơ thiết bị như trên hình vẽ là RAB =10 Ω , trong đó các năng lượng điện trở R1 = 7 Ω ; R2 = 12 Ω. Hỏi điện trở Rxcó giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 9 ΩB. 5ΩC. 15 ΩD. 4 Ω

Câu 6:Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện nỗ lực 12V thì cường độ loại điện chạy qua nó là 0,5A. Giả dụ hiệu điện thế đặt vào năng lượng điện trở đó là 36V thì cường độ dòng điện chạy vào dây dẫn sẽ là bao nhiêu?

A. 1AB. 1,5AC. 2AD. 2,5A

Câu 7:Khi đổi khác hiệu điện cụ giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn đó gồm mối quan hệ:

A. Tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cố giữa nhị đầu dây dẫn đó.B. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với hiệu điện núm giữa hai đầu dây dẫn đó.C. Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện cầm giữa nhì đầu dây dẫn kia tăng.D. Chỉ tỉ lệ lúc hiệu điện ráng giữa nhì đầu dây dẫn kia giảm.

Câu 8:Dây tóc của một bóng đèn khi không mắc vào mạch tất cả điện trở là 24Ω . Từng đoạn nhiều năm 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω . Tính chiều lâu năm của cục bộ sợi dây tóc bóng đèn đó.

A. 24 cmB. 12 cmC. 10 cmD. 16 cm

Câu 9:Hai đoạn dây bởi đồng, cùng chiều dài bao gồm tiết diện cùng điện trở tương xứng là S1, R1và S2, R2. Hệ thức như thế nào dưới đó là đúng?

A. S1R1= S2R2B.S1/R1= S2/ R2C. R1R2= S1S2D. Cả tía hệ thức trên các sai

Câu 10:Trên một biến đổi trở bao gồm ghi 30Ω – 2,5A. Những số ghi này có chân thành và ý nghĩa nào bên dưới đây?

A. Trở nên trở gồm điện trở nhỏ tuổi nhất là 30 Ω và chịu đựng được cái điện tất cả cường độ nhỏ dại nhất là 2,5A.B. Thay đổi trở có điện trở nhỏ tuổi nhất là 30 Ω và chịu đựng được dòng điện tất cả cường độ lớn số 1 là 2,5A.C. Phát triển thành trở có điện trở lớn số 1 là 30 Ω và chịu được dòng điện bao gồm cường độ lớn số 1 là 2,5A.D. Thay đổi trở bao gồm điện trở lớn số 1 là 30 Ω và chịu được cái điện gồm cường độ nhỏ tuổi nhất là 2,5A.

Xem thêm: Lý Lịch Tiểu Sử Thân Thế Sự Nghiệp Của Bà Trương Thị Mai Quê Ở Đâu

Câu 11:Một bóng đèn gồm hiệu điện cầm định nút 2,5V cùng cường độ cái điện định nút 0,4A được mắc cùng với một biến hóa trở bé chạy để sử dụng với mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện gắng không thay đổi 12V. Để đèn sáng thông thường thì phải điều chỉnh biến trở bao gồm điện trở là bao nhiêu?

A. 33,7 ΩB. 23,6 ΩC. 23,75 ΩD. 22,5 Ω

Câu 12:Trên bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó tất cả điện trở là bao nhiêu?

A. 0,2 ΩB. 5 ΩC. 44 ΩD. 5500 Ω

Câu 13:Trên đèn điện dây tóc Đ1có ghi 220V – 100W. Trên bóng đèn dây tóc Đ2có ghi 220V – 75W. Mắc tuy vậy song hai bóng đèn này vào hiệu điện nạm 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch tuy vậy song này.

A. 225WB. 150WC. 120WD. 175W

Câu 14:Cho hai năng lượng điện trở có mức giá trị R1= 2R2. Ví như mắc hai năng lượng điện trở tiếp nối nhau và đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện ráng U thì công của dòng điện đổi khác như cầm nào so với khi hai điện trở mắc tuy vậy song?

A. Tăng 4 lầnB. Sút 4,5 lầnC. Tăng 2 lầnD. Sút 3 lần

Câu 15:Cho đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc tuy nhiên song. Biết hiệu điện chũm hai đầu đoạn mạch là UAB= 24V; giá bán trị các điện trở R1= R2= 8Ω . Trong thời hạn 12 phút, công của cái điện sản ra trong mạch là:

A. 103680JB. 1027,8JC. 712,8JD. 172,8J

Câu 16:Một bình lạnh lạnh có ghi 220V – 1100W được sử dụng với hiệu điện cầm cố 220V. Tính thời hạn để bình hâm nóng 10 lít nước từ nhiệt độ 20$^o$C, biết sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K cùng nhiệt lượng bị hao giá thành là khôn cùng nhỏ.

A. 30 phút 45 giâyB. 44 phút trăng tròn giâyC. 50 phút 55 giâyD. 55 phút 55 giây

Câu 17:Trong mùa đông, một lò sưởi điện gồm ghi 220V – 880W được áp dụng với hiệu điện nỗ lực 220V trong 4 giờ từng ngày. Tính nhiệt lượng nhưng lò sưởi này lan ra trong mỗi ngày.

A. 4,92 kW.hB. 3,52 kW.hC. 3,24 kW.hD. 2,56 kW.h

Câu 18:Vì lí vì nào sau đây mà những dụng cố kỉnh được dùng làm sửa chữa điện như kìm, tuavit… đều phải sở hữu cán được quấn nhựa giỏi cao su?

A. Cao su, nhựa khiến cho tay cầm không xẩy ra nóng.B. Cao su, nhựa số đông là chất phương pháp điện đề xuất tránh quán triệt dòng năng lượng điện truyền vào khung người người.C. Cao su, nhựa làm cho tay ta không trở nên dòng năng lượng điện hút vào.D. Cao su, nhựa hỗ trợ cho tay ta cầm những dụng cố này chắc chắn hơn, không xẩy ra tuột.

Câu 19:Trong gia đình, các thiết bị đun nóng bởi điện sứ được sử dụng nhiều điện năng nhất. Biện pháp tiết kiệm chi phí nào dưới đây là hợp lý nhất?

A. Ko sử dụng các thiết bị đun nóng bằng điện.B. Không đun nấu bằng điện.C. Chỉ sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện trong thời hạn tối thiểu phải thiết.D. Không đun nấu bằng điện và chỉ còn sử dụng các thiết bị nung nóng khác như bàn là, vật dụng sấy tóc.

Câu 20:Một dây điện trở R = 200Ω được mắc vào hiệu điện vậy U rồi nhúng vào trong 1 ấm nước sau 10 phút nhiệt lượng lan ra là 30000 J. Cường độ chiếc điện cùng hiệu điện thay hai đầu dây có giá trị là:

A. I = 5A; U = 100VB. I = 0,5A; U = 100VC. I = 0,5A; U = 120VD. I = 1A; U = 110V