Các dạng bài tập nguyên lý kế toán

-

Bài tập nguyên lý kế toán giúp đỡ bạn đọc khối hệ thống lại tổng thể các con kiến thức kim chỉ nan áp dụng vào nhiệm vụ và định khoản kế toán.

Dưới trên đây Gia Đình Kế Toán sẽ gửi tới độc giả các dạng bài tập nguyên lý kế toán có lời giải để độc giả tham khảo

*

Bài Tập nguyên tắc Kế Toán có Lời Giải

1. Bài xích tập nguyên lý kế toán số 1

Công ty ABC có số dư đầu kỳ trên một trong những tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1. TK tiền phương diện 10

2. TK chi phí gửi ngân hàng 20

3. TK đề nghị thu quý khách 15

4. TK buộc phải trả cho người bán 20

5. TK vật liệu 5

6. TK mặt hàng hoá 30

7. TK vay với nợ thuê tài thiết yếu 27

8. TK bắt buộc trả người lao rượu cồn 5

9. TK vốn đầu tư của chủ thiết lập 68

10. TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

1. Mua vật liệu tiền không trả cho người bán 2

2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 10

3. Bỏ ra tiền mặt trả lương công nhân viên 5

4. Người tiêu dùng trả nợ thu bởi tiền mặt 12

5. Đem tiền khía cạnh gửi ngân hàng 10

6. Mua sắm hoá giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng 6

7. Dùng tiền gửi bank trả nợ cho những người bán 4

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ?

Lời giải

1. Nợ TK152: 2 có TK331: 2

2.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập nguyên lý kế toán

Xem thêm: Top 10 Mua Đai Massage Bụng Ở Đâu Tphcm, Giá Bao Nhiêu

Nợ TK331: 10 tất cả TK341: 10

3. Nợ TK334: 5 gồm TK111: 5

4. Nợ TK111: 12 có TK131: 12

5. Nợ TK112: 10 bao gồm TK111: 10

6. Nợ TK156: 6 có TK112: 6

7. Nợ TK331: 4 tất cả TK112: 4

»»»» đánh giá Khóa học tập Kế Toán Online xuất sắc Nhất

2. Bài tập nguyên lý kế toán số 2

Tại công ty sản xuất có tình trong khi sau: Số liệu vào đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi ngân hàng 20.000.000Phải thu của doanh nghiệp 16.000.000Nguyên liệu, vật tư 17.000.000Chi phí tổn sản xuất sale dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn đầu tư của chủ download 80.000.000Quỹ chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa triển lẵm 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay và nợ mướn tài thiết yếu 9.000.000Phải trả cho người bán 15.000.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết thứ liệu:  t/t là gì

Vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kgVật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

»»» reviews Địa Chỉ học tập Kế Toán Tổng Hợp tốt Nhất

Trong kỳ vạc sinh những nghiệp vụ sau:

1. Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá download 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá bán mua, chưa trả tiền fan bán, ngân sách chi tiêu vận chuyển 100.000đ trả bằng tiền mặt

2. Mua vật tư B nhập kho 2.400 lít; giá cài đặt 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá chỉ mua, không trả tiền người bán, giá cả vận gửi 120.000đ trả bằng tiền mặt

3. Xuất kho vật liệu A: 15.000 kg; trị giá chỉ 15.000.000đ để chế tạo sản phẩm

4. Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá chỉ 15.070.000đ để sản xuất sản phẩm

5. Vay ngắn hạn để trả nợ fan bán: 25.000.000đ

6. Tiền lương nên trả:

Công nhân cung cấp sản phẩm: 20.000.000đNhân viên làm chủ phân xưởng: 1.000.000đNhân viên buôn bán hàng: 1.000.000đNhân viên quản lý doanh nghiệp: 3.000.000đ

7. Trích khấu hao TSCĐ:

Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đDùng cho việc quản lý sản xuất: 200.000đDùng cho bộ phận bán hàng: 400.000đDùng cho thành phần quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8. Giá cả khác trả bằng tiền phương diện 1.800.000đ, tính cho:

Bộ phận sản xuất: 1.000.000đBộ phận bán hàng: 300.000đBộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9. Nhập kho 2.500 sản phẩm, cho biết chi tiêu sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10. Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn mặt hàng bán: 54.800.000đ; buôn bán trực tiếp mang đến khách hàng; giá bán 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán bán; chưa thu tiền.

Yêu cầu:

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh?

b. Xác định tác dụng kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK 133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK 152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK 152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nghiệp vụ 3:

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nghiệp vụ 4:

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nghiệp vụ 5:

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nghiệp vụ 6:

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK 641: 1.000.000

Nợ TK 642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nghiệp vụ 7

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nghiệp vụ 8

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nghiệp vụ 9

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng chi phí sản phẩm sản xuất xong xuôi trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK 155: 56.000.000

Có TK 154: 56.000.000

Nghiệp vụ 10

Nợ TK 632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK 131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK 3331: 7.200.000

b. Xác định tác dụng kinh doanh:

Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK 911: 72.000.000

Kết chuyển đưa ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK 632: 54.800.000

Có TK 641: 1.700.000

Có TK 642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000 – 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK 3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK 911: 2.280.00

Có TK 821: 2.280.000

Kết chuyển lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK 421: 9.120.000

Trên đó là dạng bài tập nguyên tắc kế toán có lời giải. Hy vọng nội dung bài viết hữu ích với chúng ta đọc. Gia Đình Kế Toán chúc bạn thành công.