Các hàm excel thông dụng trong kế toán

-
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Tổng hợp đầy đủ các hàm thường được sử dụng trong Excel kế toán, hướng dẫn bí quyết sử dụng các hàm Excel vào kế toán để trên sổ sách, lên các bảng biểu và lên report tài chính trên Excel.

Bạn đang xem: Các hàm excel thông dụng trong kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của những ô được chỉ định vày những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng buộc phải tính tổng).

- các tham số:

- Range: Là hàng mà bạn muốn xác định.

- Criteria: những tiêu chuẩn mà hy vọng tính tổng. Tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự đề nghị tính tổng.

Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của các ô vào vùng nên tính ưng ý một điều kiện đưa vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của các giá trị vào vùng tự B2 mang đến B5 với điều kiện là những giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Chi ngày tiết mời các bạn xem trên đây: Hướng dẫn thực hiện hàm SUMIF trong Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về quý giá dò kiếm tìm theo cột gửi từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm kiếm một cách chính xác. X=1 là dò kiếm tìm một bí quyết tương đối.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) tức thị Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

- các tham số:

- Lookup Value: Giá trị buộc phải đem ra đối chiếu để search kiếm.

- Table array: Bảng chứa thông tin mà tài liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này bắt buộc là tham chiếu hay đối.

- Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì những giá trị vào cột dùng làm so sánh phải được thu xếp tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu mà bạn muốn lấy vào phép so sánh.

- Range lookup: là 1 giá trị luận lý để chỉ định và hướng dẫn cho hàm VLOOKUP tìm giá bán trị đúng chuẩn hoặc tìm giá trị gần đúng. + ví như Range lookup là TRUE hoặc quăng quật qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu giá trị Lookup value nhỏ tuổi hơn giá trị bé dại nhất vào cột thứ nhất của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- tra cứu một giá bán trị bởi giá trị nghỉ ngơi ô F11 trong cột đồ vật nhất, và lấy giá chỉ trị khớp ứng ở cột sản phẩm công nghệ 2.

*

Chi tiết mời chúng ta xem tại đây: Hướng dẫn thực hiện hàm Vlookup vào Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm giám sát và đo lường cho một đội con trong một list hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà bạn lựa chọn trong đối số vật dụng nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tham số:

- Function_num là các con số từ là 1 đến 11 (hay tất cả thêm 101 cho 111 vào phiên bạn dạng Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ được dùng để thống kê giám sát trong subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm: Đề 2 Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 9, Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 6

.. Là các vùng add tham chiếu mà bạn có nhu cầu thực hiện nay phép tính bên trên đó.

Chi ngày tiết mời các bạn xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL trong excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về quý hiếm 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu đk sai.

Cú pháp: If(logical_test,,) nghĩa là If(Điều kiện, giá trị 1, giá trị 2).

Các tham số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng để làm trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng tuyệt sai).

- Truevalue: Là tác dụng của hàm IF trường hợp logicaltest đúng

- Falsevalue: Là tác dụng của hàm IF giả dụ logicaltest sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

- những đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Những đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) trường hợp một hay các đối số của nó là sai.

Lưu ý:

- các đối số đề xuất là giá chỉ trị xúc tích hoặc mảng hay tham chiếu bao gồm chứa quý giá logic.

- trường hợp đối số tham chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.

- giả dụ vùng tham chiếu không chứa giá trị xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ các số trong một vùng tài liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là các số phải tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

- những đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép HOẶC, chỉ không nên khi toàn bộ các đối số có giá trị sai. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu toàn bộ các đối số của chính nó là sai.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong dãy được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở vào đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số bé dại nhất trong dãy được nhập vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ dại nhất ở trong đó.

Để thực hành các chúng ta có thể tải về Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo vẻ ngoài Nhật ký chung (Theo Thông bốn 200 và 133)

Các bạn muốn hiểu rõ hơn nữa, rất có thể tự bản thân lên được báo cáo tài chính trên Excel rất có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán trên Excel