Cách phát âm đuôi es

-
Bài tập xác minh phát âm của từ là 1 nội dung phổ cập trong những đề thi hiện nay. Vào đó, các câu hỏi về giải pháp phát âm s es vẫn vẫn là một trong các phần gây nhiều khó khăn cho tất cả những người học cùng thí sinh. Vì vậy, nội dung bài viết dưới phía trên sẽ cung cấp kiến thức với các cách thức hữu ích để xác minh cách vạc âm s es hiệu quả, đúng chuẩn trong dạng bài bác tập này.

Bạn đang xem: Cách phát âm đuôi es


*

Key takeaways

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi s es xuất hiện ở danh tự (để thành lập và hoạt động dạng số nhiều), và hễ từ (để chia động từ sống ngôi đồ vật 3 số ít).

Có 3 giải pháp đọc cơ bạn dạng trong quy tắc phạt âm đuôi S/ES:

Đuôi s es được phát âm là “s” khi tận thuộc từ là: /k/, /f/, /p/, /t/, /θ/

Đuôi s es được phát âm là “iz” khi tận thuộc từ là: /s/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/

Đuôi s es được hiểu là “z” trong đa số các trường thích hợp còn lại, nước ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ như: baths, wreathes, stomachs, leaves,…

Trong giờ Anh, đuôi s es thường lộ diện ở 2 trường hợp:

Trường đúng theo 1: Danh từ.

Đuôi s es được thêm vào cuối danh từ bỏ đếm được dạng số ít (singular countable nouns) để tạo nên thành dạng số các của danh từ.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

box

*

boxes

*

chiếc hộp

shoe

*

shoes

*

chiếc giày

candy

*

candies

*

chiếc kẹo

table

*

tables

*

chiếc bàn

There are 3 boxes on the table. (Có 3 mẫu hộp bên trên bàn.)

I love her new pair of shoes. (Tôi vô cùng thích đôi giầy mới của cô ấy ấy.)

Trường đúng theo 2: Động từ.

Được thêm vào thời điểm cuối động trường đoản cú nguyên thể (bare verbs) để chia động từ sinh sống ngôi thứ tía số ít (thường cần sử dụng trong thì bây giờ đơn - Present Simple).

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

watch

*

watches

*

xem

play

*

plays

*

chơi

go

*

goes

*

đi

Xem chi tiết: giải pháp thêm S/ES dễ dàng và dễ dàng nhớ.

Các quy tắc phân phát âm s es cùng ví dụ

Đuôi s es trong từng trường hợp nói trên sẽ có được các giải pháp phát âm không giống nhau. Vày đó, dưới đây bài viết sẽ trình làng một số luật lệ thường gặp mặt để nhận ra và phân biệt các cách vạc âm đuôi s es ráng thể:

Đuôi s/es được gọi là /s/

Đuôi s es được đọc là /s/ (âm vô thanh) lúc âm cuối của từ gốc phát âm là các âm vô thanh: /k/, /f/, /p/, /t/, /θ/.

Âm cuối của từ phát âm là /k/ hay được viết là “k”, “ke”.

Ví dụ:

“k”: cook, book, backpack,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

cook

*

cooks

*

nấu ăn

book

*

books

*

sách

backpack

*

backpacks

*

cái balo

“ke”: cake, make, lake,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

cake

*

cakes

*

bánh ngọt

make

*

makes

*

làm, chế tạo

lake

*

lakes

*

cái hồ

Âm cuối của từ phạt âm là /f/ thường xuyên được viết là “f”, “fe”, “gh”.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Tải Ảnh Lên Drive Bằng Điện Thoại, Máy Tính

Ví dụ:

“f”: roof, deaf,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

roof

*

roofs

*

mái nhà

deaf

*

deafs

*

điếc

“fe”: safe,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

safe

*

safes

*

an toàn

“gh”: laugh, cough,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

laugh

*

laughs

*

cười

cough

*

coughs

*

ho

Âm cuối của từ vạc âm là /p/ thường được viết là “p”, “pe”.

Ví dụ:

“p”: jump, dump, loop,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

jump

*

jumps

*

sự nhảy

dump

*

dumps

*

bỏ mặc

loop

*

loops

*

vòng, thòng lọng

“pe”: rope , slope, pipe, pipes,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

rope

*

ropes

*

dây thừng

slope

*

slopes

*

nghiêng, dốc

pipe

*

pipes

*

ống/ống sáo/tẩu hút thuốc

Âm cuối của từ phân phát âm là /t/ hay được viết là “t”, “te”.

Ví dụ:

“t”: meet, greet, want, wants,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

meet

*

meets

*

gặp

greet

*

greets

*

chào đón

want

*

wants

*

mong muốn

“te”: kite, plate,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

kite

*

kites

*

cái diều

plate

*

plates

*

cái đĩa

Âm cuối của từ phân phát âm là /θ/ hay được viết là “th”.

Ví dụ:

“th”: booth, cloth,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

booth

*

booths

*

quán/quầy

cloth

*

cloths

*

vải

Đuôi s/es được phát âm là /iz/

Đuôi s es được gọi là /iz/ lúc âm cuối của từ nơi bắt đầu phát âm là /s/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/.

Âm cuối của từ phân phát âm là /s/ thường được viết là “s”, “se”, “ce”, “x”.

Ví dụ:

“s”: class, pass,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

class

*

classes

*

lớp học

pass

*

passes

*

đổ/vượt qua

“se”: case, chase,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

case

*

cases

*

trường hợp/ca

chase

*

chases

*

đuổi theo

“ce”: place, race,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

place

*

places

*

nơi/chỗ

race

*

races

*

chạy đua

“x”: box, paradox,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

box

*

boxes

*

chiếc hộp

paradox

*

paradoxes

*

điều ngược đời

Âm cuối của từ phạt âm là /ʃ/ thường xuyên được viết là “sh”.

Ví dụ:

“sh”: wash, bash,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

wash

*

washed

*

rửa

bash

*

bashes

*

đập mạnh

Âm cuối của từ vạc âm là /tʃ/ thường xuyên được viết là “ch”.

Ví dụ:

“ch”: watch, witch,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

watch

*

watches

*

xem

witch

*

witches

*

mụ phù thủy

Âm cuối của từ phạt âm là /dʒ/ thường được viết là “ge”.

Ví dụ:

“ge”: judge, fridge,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

judge

*

judges

*

thẩm phán

fridge

*

fridges

*

tủ lạnh

Âm cuối của từ vạc âm là /z/ thường xuyên được viết là “z”, “ze”.

Ví dụ:

“z”: buzz

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

buzz

*

buzzes

*

xì xào

“ze”: laze, gaze,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

laze

*

lazes

*

lười biếng

gaze

*

gazes

*

nhìn chằm chằm

Đuôi s/es được hiểu là /z/

Đa số tất cả các trường hợp còn sót lại (âm hữu thanh như: /b/, /g/, /n/, /m/, etc.) đuôi s es đa số được phát âm là /z/ (âm hữu thanh)

VD: see, run, go, play, breathe,…

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

see

*

sees

*

thấy

run

*

runs

*

chạy

go

*

goes

*

đi

play

*

plays

*

chơi

breathe

*

breathes

*

thở

Các quy tắc trên có thể được nắm tắt bằng sơ đồ dưới đây:

*

wreaths

*

đọc là /riːðz/ dù âm cuối là /Ꝋ/

bath

*

baths

*

đọc là /ba:ðz/ cho dù âm cuối là /Ꝋ/

knife

*

knives

*

tuy tự gốc có đuôi “f” mà lại sang dạng số các chuyển thành đuôi “ves”, đọc là /naivz/

leaf

*

leaves

*

tương trường đoản cú trường đúng theo trên

stomach

*

stomachs

*

âm đuôi “ch” gọi là /k/, cần đuôi “s/es” hiểu là /s/

Bài tập phân phát âm s/es

Để nhớ rõ cùng áp dụng hiệu quả các quy tắc trên, hoàn thành bài tập bên dưới đây bằng cách chọn từ bao gồm phần gạch chân khác với những từ còn lại:

Câu

A

B

C

D

1

coughs

sings

stops

sleeps

2

signs

profits

becomes

survives

3

walks

steps

shuts

plays

4

wishes

practices

introduces

leaves

5

grasses

stretches

comprises

potatoes

6

desks

maps

plants

chairs

7

pens

books

phones

tables

8

dips

deserts

books

camels

9

miles

attends

drifts

glows

10

mends

develops

values

equals

11

repeats

classmates

amuses

attacks

12

humans

dreams

concerts

songs

13

manages

laughs

photographs

makes

14

dishes

oranges

experiences

chores

15

fills

adds

stirs

lets

16

wants

books

stops

sends

17

books

dogs

cats

maps

18

biscuits

magazines

newspapers

vegetables

19

knees

peas

trees

nieces

20

cups

stamps

books

pens

Đáp án gợi ý:

1. B /z/; còn sót lại là /s/

2. B /s/; sót lại là /z/

3. D /z/; còn sót lại là /s/

4. D /z/; sót lại là /iz/

5. D /z/; còn lại là /iz/

6. D /z/; còn sót lại là /s/

7. B /s/; còn sót lại là /s/

8. D /z/; sót lại là /s/

9. C /s/; còn lại là /z/

10. B /s/; còn lại là /z/

11. C /iz/; sót lại là /s/

12. C /s/; sót lại là /z/

13. A /iz/; còn sót lại là /s/

14. D /z/; còn sót lại là /iz/

15. D /s/; còn sót lại là /z/

16. D /z/; sót lại là /s/

17. B /z/; sót lại là /s/

18. A /s/; sót lại là /z/

19. D /iz/; sót lại là /z/

20. D /z/; còn sót lại là /s/

Tổng kết

Trong giờ Anh, tất cả 3 quy tắc chủ yếu để vạc âm s es dựa vào 3 nguyên tắc, thứu tự là /s/, /iz/ và /z/. Mỗi cách phát âm có một số trường hợp cần nhớ, song cũng đều có những ngôi trường hợp đặc trưng không tuân thủ quy tắc. Bởi đó, thí sinh hoàn toàn có thể áp dụng những quy tắc vào đa số các bài bác tập, mặc dù vẫn cần tìm hiểu thêm một số ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng để đã có được độ đúng chuẩn cao nhất.