Đề cương ôn tập anh 7 học kì 2

-

Đề cưng cửng ôn tập định hướng học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 7 mới tổng hợp cục bộ kiến thức bám quá sát SGK và công tác Tiếng Anh của bộ Giáo dục, giúp học sinh hiểu và nắm vững kiến thức đã học.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập anh 7 học kì 2


I. CẤU TRÚC CHỈ KHOẢNG CÁCH VỚI IT

1. Thắc mắc khoảng cách:

Cấu trúc: How far is it from + vị trí A + to + địa điểm B?

Ví dụ: How far is it from here to lớn the beach? (Bãi biển từ thời điểm cách đó bao xa?)

2. áp dụng It để chỉ khoảng cách:

Cấu trúc: It is (about) + khoảng cách + from + địa điểm A + to lớn + địa điểm B.

Ví dụ:

A: How fax is it lớn the airport? (Sân bay từ thời điểm cách đó bao xa?)

B: It is about 30km. (Khoảng 30km.)

A: How far is it from here lớn the restaurants? (Nhà hàng cách đây bao xa?)

B: Chopper"s restaurant is about 500 metres from here. (Nhà hàng Chopper từ thời điểm cách đây 500m.)

II. CẤU TRÚC VỚI “USED TO”

1. Used khổng lồ + Verb: đang từng, từng

- duy nhất thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong vượt khứ và hiện giờ không còn nữa.

Ví dụ:

- I used lớn smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đây tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ hai năm trở lại phía trên tôi không hút thuốc lá nữa.)

- Ben used khổng lồ travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn"t. ( Ben thường đi du ngoạn rất nhiều lúc làm các bước trước đây, tuy nhiên, từ khi anh ấy luân chuyển các bước thì không còn nữa.)

- I used to lớn drive lớn work but now I take the bus. ( trước đó tôi thường xuyên lái xe đi làm nhưng hiện thời tôi đi làm bằng xe cộ buýt.)

2. Tín hiệu nhận biết

Trong câu thường xuyên có: used to, didn’t use to, did ... Use to

3. Lưu lại ý: trong thắc mắc và bao phủ định thì chữ “d” trong used được lược bỏ

- vào câu hỏi: Did + S + use khổng lồ V?

- Câu đậy định: S + didn’t use to V.

Ví dụ:

Did you use khổng lồ play table tennis when you were a child? (Bạn gồm từng nghịch bóng bàn lúc còn nhỏ tuổi không?) - No, I didn’t. (Không, tôi ko có.)

I didn’t use lớn swim when I was 5. (Tôi không thường hay bơi lội khi tôi 5 tuổi.)


III. CONNECTORS: ALTHOUGH, DESPITE/IN SPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

1. Các từ cùng mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite với although

a. Nhiều từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp).

- chúng ta sử dụng các từ in spite of hoặc despite trước một danh từ hoặc một cụm danh từ.

in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase

Ví dụ:

Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

(Mặc dù còn hết sức trẻ tuy thế cậu ấy màn trình diễn xuất sắc.)

Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.

(Mặc dù nhỏ tuổi tuổi cơ mà cậu ấy màn biểu diễn xuất sắc.)

b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/ even though

Chúng ta sử dụng although/ though (mặc dù) trước một mệnh đề mang ý nghĩa tương phản, đối lập. Xung quanh although ta hoàn toàn có thể dùng though hoặc even though để cố kỉnh thế.


Although + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday.

(Mặc cho dù thời ngày tiết xấu, chúng tôi vẫn có kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Even though I don"t lượt thích her, I try my best lớn help her.

( tuy nhiên tôi không thích hợp cô ấy, tôi nỗ lực hết sức giúp đỡ cô ấy.)

2. Tự chỉ sự tương phản: however/ nevertheless (tuy nhiên)

However/ Nevertheless, S + V

However/ Nevertheless đứng ở giữa mệnh đề được ngăn cách với 2 mệnh đề bởi vì dấu "," với ";" hoặc giữa vết "." và ","

Ví dụ:

She is young. However, she is very talented.

(Cô ấy còn trẻ. Thế nhưng cô ấy rất tài năng.)

It rained very hard; nevertheless, I went to school on time

(Trời mưa to; mặc dù vậy, tôi vẫn tới trường đúng giờ.)

- xung quanh ra, để nhấn mạnh vấn đề ý tương phản, đối nghịch ta rất có thể sử dụng như một trạng từ ngã nghĩa cho một tính tự hoặc một trạng trường đoản cú khác


However + adj +S +be, clause (mệnh đề)

However + adv + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

However cold the weather is, I will go out now,

(Dù thời tiết có lạnh núm nào đi nữa, tôi vẫn đi ra ngoài.)

However quickly he ran, he didn"t go khổng lồ school on time.

(Dù bao gồm chạy nhanh rứa nào thì anh ấy vẫn chưa đến trường đúng giờ.)

IV. WH – QUESTIONS

Wh-word

Ý nghĩa

Ví dụ

1. What (cái gì)

 

Được dùng để làm hỏi tin tức về một điều gì đó, hỏi một ai để chứng thực thông tin hoặc nhắc lại điều vừa nói

 

a. What đóng góp vài trò tân ngữ

What + trợ đụng từ + S + V?

Ví dụ: What are you doing? (Bạn đang làm những gì đấy?)

What’s your name? ( Tên các bạn là gì?)

b. What nhập vai trò chủ ngữ

Từ để hỏi What đôi khi đóng vai trò chủ ngữ vào câu, ta vứt trợ cồn từ và chia động từ chủ yếu theo sau What ở dạng số ít?

What + V(chia số ít)…?

Ví dụ: What happened? (Chuyện gì vẫn xảy ra?)

What is going on now? ( Điều gì đang xẩy ra bây giờ?)

2. Who (ai)

 

Được dùng để làm hỏi người thực hiện hành động

a. Who vào vai trò là tân ngữ

Who + trợ động từ + S + V?

Ví dụ: Who vì you go to school with? (Bạn đến lớp với ai?)

Who did you invite to lớn the party? (Bạn sẽ mời ai mang đến bữa tiệc?)

b. Who nhập vai trò là công ty ngữ (trực tiếp triển khai hành động)

Who + V (chia số it)…?

Ví dụ: Who is talking in our class? (Ai đang thì thầm trong lớp của bọn chúng ta?)

Who ate all the cakes in the fridge? (Ai đã nạp năng lượng hết số bánh trong tủ lạnh?)

3. Where (ở đâu)

 

Được dùng để làm hỏi về địa điểm, vị trí

Where + trợ rượu cồn từ + S+ V?

Ví dụ: Where is your house? (Nhà của doanh nghiệp ở đâu?)

Where have you gone for a week? (Bạn đã đi được đâu trong một tuần?)

4. When (khi nào)

 

Được dùng để hỏi về thời hạn , thời điểm

When+ trợ rượu cồn từ + S+ V?

Ví dụ: When will you comeback home? (Khi nào bạn sẽ về nhà?)

When does the sun set? (Khi nào phương diện trời lặn?)

5. How (như thế nào)

 

Dùng nhằm hỏi về phong thái thức, quánh tính tương tự như tính bí quyết của nhà thể.

How + trợ cồn từ + S+ V?

Ví dụ: How are you? (Bạn có khỏe không?)

How vì you know about him? (Làm ráng nào để chúng ta biết về anh ấy?)

6. How often

 

Dùng để hỏi về mức độ thường xuyên xuyên làm việc gì

 

How often + trợ hễ từ + S+ V?

Ví dụ: How often bởi vì you visit your grandparents? (Bạn có liên tục đến thăm các cụ không?)

How often does he go swimming? (Bao thọ thì anh ấy đi bơi?)

7. Why (tại sao)

 

Dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân

Why + trợ động từ + S+ V?

Ví dụ: Why vì you buy this skirt? (Tại sao các bạn lại tải chiếc váy đầm này?)

Why did you behave so rudely? (Tại sao chúng ta lại cư xử thô lỗ như vậy?)


V. ADVERBIAL PHRASES (CỤM TRẠNG TỪ)

1. Định nghĩa

- các trạng từ bỏ là cụm bao gồm 2 hay các từ đóng vai trò như một trạng từ. Nó cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, phương pháp thức… của hành động.

- nhiều trạng từ được sinh sản thành cùng với các giới từ (prepositions), những danh từ (nouns) hoặc những động tự nguyên mẫu mã (infinitives)

Ví dụ:

+ Look! The boys are playing in the garden.

(Nhìn kìa! những cậu bé bỏng đang đùa trong vườn.)

+ I usually wake up at 6.30 a.m.

(Tôi thường thức dậy dịp 6h30 sáng.)

+ She studies hard lớn pass the exam.

(Cô ấy học hành chăm chỉ để thừa qua kỳ thi.)

2. Những loại các trạng từ thông dụng

a. Cụm trạng tự chỉ thời gian (adverbials of time)

Cụm trạng tự chỉ thời hạn được dùng làm nói bao giờ (when) hoặc một điều gì đó xảy ra thường xuyên thế nào (how often)

Ví dụ:

I got trang chủ at seven twenty. (Tôi về mang đến nhà vào mức 7 giờ trăng tròn phút.)


The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức triển khai mỗi năm.)

b. Nhiều trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn (adverbials of place)

Cụm trạng từ chỉ khu vực chốn dùng để làm nói về vị trí (where) một điều gì đấy xảy ra.

Ví dụ:

I met her in domain authority Nang. (Tôi gặp gỡ cô ấy ở Đà Nẵng.)

She saw John there. (Cô ấy thấy John sinh sống đó.)

 c. Cụm trạng trường đoản cú chỉ phương thức (adverbials of manner)

Cụm trạng từ chỉ cách thức dùng để nói về một điều gì đó xảy ra hoặc xong như rứa nào (how).

Ví dụ:

David was driving as fast as possible. (David sẽ lái xe sớm nhất có thể có thể.)

He was treated very badly. (Anh ấy bị đối đã vô cùng thậm tệ.)

d. Các trạng trường đoản cú chỉ khả năng hoàn toàn có thể (adverbials of probability)

Cụm trạng từ bỏ chỉ khả năng có thể dùng nhằm nói về năng lực một điều nào đấy xảy ra như vậy nào.

Ví dụ:

Perhaps she forgot my birthday. (Có lẽ cô ấy đang quyên ngày sinh nhật của tôi.)


She is certainly coming to lớn the party. (Chắc chắn cô ấy sẽ tới dự bữa tiệc.)

e. Nhiều trạng tự chỉ vì sao (adverbials of reason)

Cụm trạng từ chỉ lý do dùng để mô tả lý do hoặc mục tiêu của hành động.

Ví dụ:

I attended the festival for fun. (Tôi sẽ tham gia liên hoan tiệc tùng cho vui.)

I came here lớn see you. (Tôi đang đi vào đây để chạm mặt anh.)

VI. CÂU BỊ ĐỘNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Câu khẳng định

Thể công ty động: S + will + V + O

Thể bị động: S + will + be + VpII (by O)

Ex:

My mother will water flowers tomorrow.

=> Flowers will be watered by my mother tomorrow.

(Ngày mai người mẹ tôi sẽ tưới nước cho hoa. = mai sau hoa sẽ được mẹ tôi tưới nước.)

Chú ý:

Ta mang tân ngữ (O) của câu công ty động cai quản ngữ new ở câu bị động.

Động từ ngơi nghỉ câu dữ thế chủ động được chuyển thành: will V => will be VpII

Chủ ngữ ở câu chủ động được gửi về dưới dạng tân ngữ (O) nghỉ ngơi câu bị động.


- ví như S - nhà ngữ trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone,…=> thì không đề xuất đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night.

=> My motorbike was stolen last night.

(Bọn bọn chúng lấy trộm xe cộ máy của tôi đêm qua. = Xe thứ của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

- Nếu người hoặc đồ trực tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng chuyển sang bị động sẽ đưa thành tân ngữ và kết phù hợp với by.

Ví dụ: She is making a cake. => A cake is being made by her.

(Cô ấy đang có tác dụng bánh. = Bánh đang được cô ấy làm.)

- Nếu bạn hoặc đồ vật gián tiếp gây ra hành vi thì sử dụng "with"

Ví dụ: A door is opened with a key. (Cửa được mở bởi chìa khóa.)

- by + O luôn luôn đứng trước trạng từ thời gian và đứng sau trạng từ địa điểm chốn

Ví dụ: Flowers will be watered by my mother tomorrow. (Ngày mai hoa sẽ được mẹ tôi tưới nước.)


Football will be played in the front yard by Tom. (Bóng đá sẽ tiến hành chơi trước sân bởi vì Tom.)

2. Câu che định

Thể chủ động: S+ won’t + V+ O

Thể bị động: S + won’t be + VpII (+ by O)

Ví dụ: He won’t complete homework.

=> Homework won’t be completed by him.

(Anh ấy đang không hoàn thành bài tập về nhà. = bài tập về nhà sẽ không còn được trả thành.)

3. Câu nghi vấn

Thể chủ động: Will + S + V+ O?

Thể bị động: Will + S + be + VpII (by O)?

Ví dụ: Will you take an umbrella along?

=> Will an umbrella be taken along by you?

( các bạn sẽ mang theo ô/dù chứ?)

VII. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

1. Khái niệm

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

2. Cấu trúc

Dạng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + will + be + V-ing

- I will be staying at the khách sạn in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Nha Trang thời gian 1h ngày mai.)

- She will be working at the factory when you come tomorrow. (Cô ấy đang đang thao tác tại xí nghiệp lúc bạn đến ngày mai.)

Câu đậy định

S + will + not + be + V-ing

(will not = won’t)

- We won’t be studying at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ dường như không học dịp 8h sáng ngày mai.)

- The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi chúng ta đến vào vào ngày cuối tuần này.)

Câu nghi vấn

Will + S + be + V-ing ? - Yes, S + will/ No, S + won’t.

– Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (Bạn đã đang ngóng tàu vào mức 9h sáng thứ Hai tuần tới đề nghị không?) - Yes, I will./ No, I won’t.

– Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy sẽ đang làm quá trình nhà thời gian 10h vào tối mai phải không?) - Yes, she will./ No, she won’t.

Xem thêm: Nơi Bán Áo Khoác Form Dài Hàn Quốc Hàng Hiệu, Giao Hàng Tận Nơi


 3. Giải pháp dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng để mô tả một hành vi hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác minh trong tương lai.

- At 12 o’clock tomorrow, my friends & I will be having lunch at school. (Vào thời điểm 12h ngày mai, chúng ta tôi với tôi đang đang ăn uống trưa tại trường.)

- We will be climbing the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi sẽ vẫn leo núi vào thời đặc điểm này thứ 7 tuần tới.)

Dùng để diễn tả một hành động, một vụ việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai.

- When you come tomorrow, they will be playing tennis. ( khi bạn đến vào trong ngày mai, thì bọn họ sẽ đi chơi tennis rồi. )

- She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy đã đang chờ tôi lúc tôi đến vào trong ngày mai.)

4. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong sau này kèm theo thời điểm xác định:


– at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: vào thời điểm đó ….

– at + giờ ví dụ + thời hạn trong tương lai: vào tầm …..

Ví dụ:

– At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời đặc điểm này ngày mai, tôi sẽ đã đi buôn bán ở Singapore.)

– At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng sủa ngày mai chị em tôi sẽ đã nấu bữa trưa.)

VIII. ÔN TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định: S + wil + V nguyên thể

Ví dụ:

- I will help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi để giúp đỡ cô ấy trông đàn trẻ vào sáng sủa mai.)

- She will bring you a cup of tea soon. (Cô ấy đã mang cho chính mình một tách trà nhanh chóng thôi.)

b. Câu tủ định: S + will not + V (nguyên thể)

( will not = won’t)

Ví dụ:

- I won’t help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi sẽ không hỗ trợ cô ấy trông đàn trẻ vào sáng sủa mai.)


- She won’t go to school tomorrow. (Cô ấy vẫn không tới trường ngày mai.)

c. Câu nghi vấn: Will + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

- Will you come here tomorrow? (Bạn sẽ đến đây vào trong ngày mai chứ?) - Yes, I will./ No, I won’t.

- Will they accept your suggestion? (Họ sẽ gật đầu với đề nghị của doanh nghiệp chứ?) - Yes, they will./ No, they won’t.

2. Cách thực hiện thì tương lai đơn

a. Mô tả một quyết định, một ý định tốt nhất thời nảy ra ngay lập tức tại thời khắc nói.

Ví dụ:

- Are you going to the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ đồng hồ bạn đang đến siêu thị à? Tớ sẽ đi cùng với bạn.)

- I will come back home to take my document which I have forgotten. (Tôi sẽ về nhà để lấy tài liệu cơ mà tôi để quên.)

b. Diễn đạt một dự đoán không tồn tại căn cứ.

Ví dụ:

- I think she will come lớn the party. (Tôi cho rằng cô ấy đang tới bữa tiệc.)

- She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin tưởng rằng cô ấy sẽ tìm được một quá trình tốt.)


c. Mô tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:

- I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa là tôi sẽ nói với các bạn sự thật.)

- Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn làm ơn mang đến tôi một cốc cafe được không?)

d. Sử dụng trong câu đk loại một, diễn đạt một trả định có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.

Ví dụ:

- If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi vẫn đi với cô ấy.)

- If it stops raining soon, we will go khổng lồ the cinema. (Nếu trời tạnh mưa, tôi đã đi coi phim.)

3. Dấu hiệu phân biệt thì tương lai đơn

a. Vào câu có các trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai:

- in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)

- tomorrow: ngày mai

- next day: ngày hôm tới

- next week/ next month/ next year: tuần tới/ mon tới/ năm tới

b. Trong câu bao gồm động trường đoản cú chỉ cách nhìn như:


- think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ đến là

- perhaps: tất cả lẽ

- probably: gồm lẽ

IX. ĐẠI TỪ SỞ HỮU

1. Định nghĩa

- Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là những đại từ nhằm chỉ sự sở hữu.

Ví dụ: His car is expensive. Mine is cheap. (mine = my car)

(Xe của ấy thì đắt. Cái của tôi thì rẻ.)

- Trong tiếng Anh gồm gồm 7 đại từ sở hữu được sử dụng tùy theo ngôi mà tín đồ nói sử dụng.

Đại trường đoản cú sở hữu

Ví dụ

mine (của tôi)

 

Your oto is not as expensive as mine.

(Ô tô của chúng ta không đắt bằng của tôi.)

ours (của bọn chúng ta)

This land is ours.

(Mảnh đất này là của bọn chúng tôi.)

yours (của bạn/ của những bạn)

The mèo is yours.

(Con mèo này là của bạn.)

his (của anh ta)

 

How can he eat my bread not his?

(Làm sao ấy ấy có thể ăn bánh mỳ không hẳn tôi chứ chưa phải của anh ấy?)

hers (của cô ấy)

 

I can’t find my book so I use hers.

(Tôi không tìm thấy sách của bản thân mình vì vậy tôi dùng sách của cô ấy.)

theirs (của họ)

 

This house is not mine I borrow theirs.

(Ngôi bên này chưa phải của tôi. Tôi mượn nhà của họ.)

its (của nó)

 

The team takes pride in its speaking abilities.

(Cả nhóm tự hào về năng lực nói của mình.)


2. địa điểm của đại từ tải trong câu

a. Chủ ngữ

Ví dụ: Her house is wide. Mine is narrow.

(Nhà của cô ấy ấy rộng. Nhà của tôi thì hẹp.)

b. Vị ngữ

Ví dụ: The xe đạp next khổng lồ the tree is hers.

(Chiếc xe đạp điện cạnh dòng cây là của cô ý ấy.)

c. Tân ngữ

Ví dụ: I bought my bicycle yesterday. He bought his last month.

(Tôi đã cài xa sút vào hôm qua. Anh ấy sẽ mua xe đạp điện tháng trước.)

d. Đứng sau giới từ

Ví dụ: I could understand her problem easily but I don’t know what to vì with mine.

(Tôi rất có thể dễ dàng hiểu vấn đề của cô ấy tuy vậy tôi ko biết làm gì với vấn đề của chính bản thân mình cả.)

3. đối chiếu phân biệt đại từ sở hữu và tính tự sở hữu

- tương tự nhau: Cùng dùng để làm chỉ sự sở hữu

- khác nhau:

+ Đại trường đoản cú sở hữu: bản thân nó đã với nghĩa của một cụm danh trường đoản cú , cho nên KHÔNG đi thèm với bất kỳ danh từ nào khác.

- Tính trường đoản cú sở hữu: LUÔN đi với danh từ, bổ nghĩa mang đến danh từ đó.


- Đại từ sở hữu sửa chữa cho danh từ bao gồm chứa tính từ sở hữu : Đại từ cài = Tính từ download + N

X. SO SÁNH HƠN CỦA TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG: MORE/ LESS

1. More (nhiều hơn)

- "more" (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của "many" và "much".

- so sánh hơn với MORE được dùng làm so sánh số lượng cả danh tự đếm được với danh từ không đếm được

- Cấu trúc: more + N(s,es) than…

Ví dụ:

+ I can earn more money than my brother. (Tôi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn anh trai của tôi.)

+ She has more pencils than his. (Cô ấy có khá nhiều bút chì hơn của anh ấy.)

2. Less (ít hơn)

- LESS (ít hơn) là dạng đối chiếu hơn của “little”

- đối chiếu hơn với LESS được dùng để so sánh lượng danh từ không đếm được

+ Cấu trúc: less + N than

Ví dụ:

+ This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu đựng ít độc hại hơn cái sông kia.)


+ Children in big cities have less space to lớn play in. (Trẻ em ở các thành phố béo thì có ít không gian để nghịch hơn.)

3. Fewer (ít hơn)

- FEWER (ít hơn) là dạng so sánh hơn của “few”.

- đối chiếu hơn với FEWER được dùng làm so sánh số lượng danh từ đếm được.

- Cấu trúc: fewer + N + than

Ví dụ:

 + nhì Phong has fewer universities than Hanoi. (Hài Phòng có ít trường đh hơn Hà Nội.)

+ Rural areas generally have fewer child care centers. (Khu vực nông thôn nhìn chung có ít trung vai trung phong trông giữ trẻ nhỏ hơn.)

Lưu ý:

- trong cả 3 cấu trúc thì danh tự đếm được số ít hầu như không được sử dụng.

- Cả 3 kết cấu đều dùng để làm so sánh số lượng danh từ giữa 2 đối tượng.

XI. TAG QUESTIONS (CÂU HỎI ĐUÔI)

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi (Tag question)

- làm lơ ngay suy đoán thắc mắc đuôi là…câu hỏi đế theo fan khác đi nhé! không hẳn thế đâu!


- thắc mắc đuôi là hình dáng câu hỏi bao gồm 2 phần, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy: Phần trước dấu phẩy là một trong mệnh đề hoàn chỉnh, phần sau lốt phẩy ngơi nghỉ dạng nghi ngờ (được hotline là “đuôi”) dùng để làm tìm tìm sự chứng thực thông tin được nhắc đến ở phần trước.

Ví dụ:

- She is beautiful, isn’t she? (Cô ta đẹp nhỉ?)

- He isn’t a doctor, is he? (Anh ta không hẳn là chưng sĩ đấy chứ?)

- Phần mệnh đề trước dấu phẩy, hay còn được gọi là phần mệnh đề chính, rất có thể ở cả hai thể khẳng định và lấp định. Dựa vào thể của phần mệnh đề chính, ta có thể xác định được thể của phần đuôi.

2. Cấu tạo và cách dùng

- quan sát chung, bọn họ có một quy tắc khi xây dựng câu hỏi đuôi, đó là: Thể của phần đuôi luôn luôn trái lại với phần mệnh đề chính. Rõ ràng như sau:

Trường hợp

 

Mệnh đề chính

(main clause)

Phần hỏi đuôi

(question tag)

1

Khẳng định

Phủ định

2

Phủ định

Khẳng định


LƯU Ý: Phần đuôi khi ở thể che định luôn luôn để sinh sống dạng viết tắt.

Ví dụ:

She is tall, isn’t you? (Cô ấy không tốt lắm nhỉ?)

He loves music, doesn’t he? (Anh ấy yêu âm thanh phải không?)

=> Như vậy, ta rất có thể thấy mệnh đề thiết yếu ở thì nào thì phần hỏi đuôi mượn trợ đụng từ sinh sống thì đấy. Dưới đây là cấu trúc câu hỏi đuôi của các thì với kiểu câu thường xuyên gặp:

Thì

Cấu trúc

Ví dụ

Hiện tại đơn

 

Clause, is/ am/are (+ not) + S?

Clause, do/ doees (+ not) + S?

- They aren’t students, are they? (Họ chưa hẳn là sinh viên đúng không?)

- He comes khổng lồ school, doesn’t he? (Anh ấy đi học rồi nhỉ?)

Hiện tại tiếp diễn

Clause, is/ am/are (+not) + S?

 

- He is playing the guitar in his room, isn’t he?

(Anh ấy đang đùa ghi-ta trong chống à?)

Hiện tại trả thành

Clause, has/ have (+ not) + S?

The dog hasn’t come back trang chủ yet, has it?

(Con chó vẫn chưa chạy về công ty à?)

Quá khứ đơn

 

Clause, was/ were (+ not) + S?

Clause, did (+not) + S?

- She was a teacher in your school, wasn’t she?

(Cô ấy từng là giáo viên trường chúng ta à?)

- They didn’t remember doing homework, did they?

(Họ không nhớ làm bài bác tp về công ty đúng không?)

Thì tương lai/ Modal Verb

Clause, will/ can/ should (+ not) + S?

- You will come to my birthday party, won’t you?

(Cậu đã đến dự lễ hội sinh nhật của mình phải không?)

- They shouldn’t meet her, should they?

 (Họ ko nên gặp mặt cô ta, đề nghị không?)


3. Các trường hợp quánh biệt

Bên cạnh những trường thích hợp phổ biến, thắc mắc đuôi cũng có những trường hợp đặc biệt quan trọng mà ta cần ghi nhớ để tránh nhầm lẫn. Sau đây là những trường hòa hợp mà chúng ta cần lưu giữ ý.

a. Câu cần sử dụng I AM, thắc mắc đuôi là AREN’T I, I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.

Ví dụ:

I am a translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên cơ mà nhỉ?)

I am not sick, am I? (Con không gầy phải không mẹ?)

b. Câu cần sử dụng LET’S, thắc mắc đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go outside, shall we? (Chúng ta ra phía bên ngoài nhé?)

c. Câu có chủ ngữ là phần lớn đại từ bất định như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì thắc mắc đuôi sẽ có được chủ ngữ là THEY.

Ví dụ:

Everyone speaks English, don’t they? (Mọi tín đồ đều nói tiếng Anh nên không?)

Someone isn’t here, are they? (Không ai ở đây nhỉ?)

d. Câu gồm chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: tuy nhiên câu nghỉ ngơi mệnh đề chính ở dạng xác định nhưng phần hỏi đuôi vẫn ở dạng khẳng định, do các từ này vốn đã với nghĩa bao phủ định. Đặc biệt, với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi đã là THEY. Với NOTHING thì phần hỏi đuôi vẫn là IT.

Ví dụ: Nothing is special, is it? (Chẳng tất cả gì đặc biệt cả, yêu cầu không?)

e. Câu chứa các trạng từ phủ định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,… thì mặc dù dạng câu nghỉ ngơi mệnh đề đó là khẳng định, ta vẫn đọc là câu đó có nghĩa phủ định, bắt buộc phần hỏi đuôi vẫn vẫn ở dạng khẳng định.

Ví dụ: She hardly eats bread, does she? (Cô ta không ăn uống tý bánh mì nào đúng không?)