Đề thi toán học kỳ 2 lớp 5

-

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được loadingvn.com sưu tầm, chọn lọc trong thư viện đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22. Đề thi học kì 2 lớp 5 này để giúp các em học viên ôn tập, củng cầm kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kỳ 2 lớp 5

hơn nữa, đây cũng là tài liệu chất lượng cho những thầy cô khi ra đề học kì 2 lớp 5 môn Toán cho các em học tập sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và những em thuộc tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023

1. 20 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán mua nhiều

55 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án với biểu điểm chấm đến từng đề từng nấc độ chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22. Những bậc phụ huynh cố kỉnh được cấu trúc đề, tải về cho con em mình ôn luyện. 

1. đôi mươi Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn câu trả lời đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Đường kính bằng buôn bán kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 1-1 vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Bán kính gấp 2 lần đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào nơi chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái y thỏa mãn điều kiện 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân tất cả 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có tác dụng đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 cô gái và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người đi xe máy từ căn nguyên từ A lúc 8 giờ khoảng 30 phút và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe vật dụng với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang gồm đáy khủng 150 m cùng đáy nhỏ nhắn bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: search x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: quý hiếm của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và kết quả của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả những phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe trang bị đi từ bỏ A mang lại B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 tiếng 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe thứ là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) có lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) search x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 cho câu 6) - tự câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số to nhất trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) hỗn số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật hình quạt bên cho biết thêm tỉ số tỷ lệ các phương tiện đi lại được áp dụng để đến trường học tập của 1600 học viên tiểu học. Số học tập sinh quốc bộ đến trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

25% của 1 giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 m2 = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Kiếm tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một fan đi xe máy xuất xứ từ A thời điểm 8 giờ khoảng 30 phút và cho B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe lắp thêm với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) mang đến hình bên. Tính diện tích hình thang, biết buôn bán kính hình trụ là 5cm với đáy mập gấp 3 lần đáy bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 m2 = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ đồng hồ 40 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) gồm lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe vật dụng đi từ A cho B là

9 tiếng 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy nhỏ xíu chính là bán kính của hình tròn

Vậy đáy bé = 5 cm

Đáy mập hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé xíu là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang khủng là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch con kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải việc về chuyển động đều, tìm nhì số khi biết tổng hiệu của nhị số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán cài đặt nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4.

Xem thêm: Sỉ Lẻ Nguồn Hàng Ốp Lưng Điện Thoại, Sỉ Lẻ Nguồn Hàng Phụ Kiện

Diện tích hình trụ có đường kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang tất cả trung bình cùng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang đó là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng mặt đường AB dài 120 km mất 2 tiếng đồng hồ 30 phút. Gia tốc ô đánh là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác có độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ nhiều năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x trăng tròn = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề nghị đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Sản phẩm trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương bao gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Giải pháp tính diện tích s hình thang có đáy phệ là 25 cm, đáy bé dại 21 centimet và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với vệt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) hai xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe pháo đi từ A đến B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe cộ đi tự B mang đến A với gia tốc 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang lại hai số thập phân gồm tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy ngơi nghỉ số nhỏ nhắn sang cần một mặt hàng ta được số lớn. Tìm nhị số đã cho?

Trả lời:

- Số khủng là: …………

- Số bé xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý cho cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống cho 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng mặt đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô chạm mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 tiếng 0,25 điểm.

* ví như thiếu hoặc sai danh số một đợt trở lên toàn diệt trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số đến 0,5 điểm.

Số mập là: 63,5

Số bé nhỏ là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số nhỏ bé sang buộc phải 1 sản phẩm ta được số lớn, cùng số khủng gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần cân nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số béo là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé xíu là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa phải một bạn thợ làm một thành phầm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Fan đó làm cho 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 giờ đồng hồ 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 tiếng 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 cùng 0,6:

a. Không tồn tại số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không ít số

Câu 4. (0,5 điểm) láo lếu số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số biết 20% của chính nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không nên điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút, một xe hơi đi từ A mang lại B với gia tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe trang bị đi từ bỏ B đến A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe gặp gỡ nhau dịp mấy giờ?

b. địa điểm 2 xe gặp gỡ nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính cấp tốc (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ khoảng 30 phút = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ chạm mặt nhau phương pháp A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh (1 điểm)

Bảng xây cất ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời gian và toán vận động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 1-1 vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: hỗn số

*
 được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9 giờ kém 10 phút mang lại 9 giờ 1/2 tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha khu đất trồng cây cà phê và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su đặc bằng bao nhiêu tỷ lệ diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một tín đồ đi xe pháo máy căn nguyên từ A lúc 8 giờ trong vòng 30 phút và mang lại B lúc 9h 30 phút. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe sản phẩm công nghệ với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Bạn ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và giải đáp giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: search y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một bạn đi xe pháo máy căn nguyên từ A thời điểm 8 giờ nửa tiếng và mang đến B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe lắp thêm với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe trang bị đi không còn quảng mặt đường AB là:

9 giờ trong vòng 30 phút – 8 giờ nửa tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa phải của xe thứ là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đấy là 55 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán gồm đáp án. Để sẵn sàng cho kì thi học tập kì 2 lớp 5 sắp tới được tốt hơn, những em học viên cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để triển khai quen với khá nhiều dạng đề không giống nhau cũng giống như nắm được cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 mua nhiều

5. Bộ đề ôn tập hè lớp 5