Rút gọn biểu thức lớp 6

-
*

Bạn đang xem: Rút gọn biểu thức lớp 6

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Xem thêm: Top 10 Kiểu Chân Váy Xòe Dài Màu Đen Mặc Với Áo Gì Cho Nàng Thêm Cuốn Hút?

*


(1-dfrac1n^2=dfracn^2-1n^2=dfracleft(n-1 ight)left(n+1 ight)n^2)

Do đó:

(M=left(1-dfrac12^2 ight)left(1-dfrac13^2 ight)left(1-dfrac14^2 ight)...left(1-dfrac130^2 ight))

(=dfracleft(2-1 ight)left(2+1 ight)2^2.dfracleft(3-1 ight)left(3+1 ight)3^2.dfracleft(4-1 ight)left(4+1 ight)4^2...dfracleft(30-1 ight)left(30+1 ight)30^2)

(=dfrac1.32^2.dfrac2.43^2.dfrac3.54^2...dfrac29.3130^2=dfrac1.2.3...292.3.4...30.dfrac3.4.5...312.3.4...30)

(=dfrac130.dfrac312=dfrac3160)


Giúp mik cùng với ạ .Mik cảm ơn ạ


(M=left(1-dfrac14 ight)left(1-dfrac19 ight)left(1-dfrac116 ight)...left(1-dfrac1900 ight))

(=left(1-dfrac12^2 ight)left(1-dfrac13^2 ight)left(1-dfrac14^2 ight)...left(1-dfrac130^2 ight))

(=left(dfrac2^2-12^2 ight)left(dfrac3^2-13^2 ight)left(dfrac4^2-14^2 ight)...left(dfrac30^2-130^2 ight))

(=left(dfrac1.32^2 ight)left(dfrac2.43^2 ight)left(dfrac3.54^2 ight)...left(dfrac29.3130^2 ight))

(=left(dfrac1.2.3...292.3.4...30 ight).left(dfrac3.4.5...312.3.4...30 ight)=dfrac130.dfrac312=dfrac3160)


Rút gọn gàng biểu thức A bằng phương pháp hợp lí, biết:

Giải cụ thể giúp mình nhé, ai cấp tốc mình tick cho


(left(frac14-1 ight)left(frac19-1 ight)left(frac116-1 ight)...left(frac1900-1 ight))

(=left(frac12-1 ight)left(frac12+1 ight)left(frac13-1 ight)left(frac13+1 ight)left(frac14-1 ight)left(frac14+1 ight)...left(frac130-1 ight)left(frac130+1 ight))

(=frac-12.frac32.frac-23.frac43.frac-34.frac54...frac-2930.frac3130=-frac3160)