Vỏ điện thoại sony c3

-
*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới địa điểm bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới địa điểm bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới địa điểm bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới địa điểm bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới địa điểm bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới địa điểm bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Luffy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Snoopy Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %
*
Tới nơi bán

Cho Sony Xperia C3 C5 M4 L1 L2 Xa XA1 XA2 Ultra Plus X Hiệu Suất Gấu Silicon Mềm TPU Vỏ Điện Thoại Bìa

52.000 đ -20 %

Thông tin về vỏ sony c3 xperia

*

So sánh điện thoại di động Sony Xperia C3 Dual và LG Optimus 2X

Sony Xperia C3 Dual là chiếc điện thoại có cấu hình vượt trội hơn khi đối chiếu cùng LG Optimus 2X. Cũng chính vì vậy, Xperia C3 sẽ hỗ trợ những trải nghiệm fan dùng tốt hơn kẻ thù của mình.

Bạn đang xem: Vỏ điện thoại sony c3

*

So sánh điện thoại Sony Xperia C3 Dual và điện thoại Lumia 620

*

So sánh điện thoại di động Sony Xperia C3 Dual và Lumia 820

*

So sánh điện thoại Sony Xperia C3 Dual và điện thoại Lumia 710

Sony Xperia C3 Dual và smartphone Lumia 710 tất cả cùng mức ngân sách nhưng cấu hình của loại Sony Xperia C3 Dual trẻ trung và tràn trề sức khỏe hơn hẳn kẻ thù của mình.
*

So sánh điện thoại Sony Xperia C3 Dual và điện thoại Lumia 800

Có cùng mức giá thành khoảng 3.5 triệu đồng nhưng chiếc Sony Xperia C3 Dual mạnh bạo hơn hẳn lúc được đối chiếu với kẻ thù Lumia 800
*

So sánh điện thoại di động Sony Xperia C3 Dual và smartphone htc Desire 620G

Có mức giá bèo nhưng cái Sony Xperia C3 Dual lại không thua kém kém gì các so với đối thủ HTC Desire.
*

So sánh điện thoại di động Sony Xperia C3 Dual và smartphone htc Butterfly X920

Sony Xperia C3 Dual có giá cao hơn nhưng htc Butterfly X920 new là chiếc điện thoại có cấu hình cao hơn cuộc đối đầu này.

Xem thêm: Hình Nền Cỏ 3 Lá Đẹp Nhất Thế Giới Full Hd, Top 49 Hình Ảnh Về Cỏ Ba Lá Đẹp

*

So sánh điện thoại di động Sony Xperia C3 Dual và điện thoại htc Desire 820S

Sony Xperia C3 Dual có giá cả cao nhưng cấu hình máy lại đại bại kém mẫu HTC Desire 820S vào tầm giá thấp hơn.
*

So sánh điện thoại Sony Xperia C3 Dual D2502 và Samsung Galaxy A3

Sony Xperia C3 gồm một mức giá tốt hơn nhưng cấu hình của dế yêu này là khá xuất sắc so với Galaxy A3 của Samsung
*

So sánh điện thoại di động Sony Xperia C3 Dual D2502 và Samsung Galaxy E5

Sony Xperia C3 Dual có một mức chi phí và cấu hình máy khá thu hút khi được so sánh cùng Galax E5.
*

So sánh điện thoại giá rẻ smartphone htc Sensation xe và Sony Xperia C3

Chiến win áp đảo giành riêng cho chiếc Sony Xperia C3 khi đối chiếu cùng smartphone htc Sensation XE. Xperia C3 bao gồm một thiết kế chắc chắn rằng và tinh tế bên cạnh đó là thông số kỹ thuật cũng khá ổn vào phân khúc thị trường giá rẻ
*

So sánh điện thoại Sony Xperia C3 và LG Optimus LTE2

Sony Xperia C3 thế mạnh khi đối chiếu cùng điện thoại cảm ứng LG Optimus LTE2 với screen lớn, vi cách xử lý tốt, thời lượng pin lâu dài hơn và nhất là một mức giá thành hấp dẫn.